Nội dung bài bác học phân tích về tính chất vật lí chung của Kim loại; biết tính chất hóa học đặc thù và dãy điện hóa của kim loại.

Bạn đang xem: Hóa học 12 bài 18 lý thuyết


1. Video bài giảng

2. Nắm tắt lý thuyết

2.1.Tính hóa học vật lí của Kim loại

2.2.Tính hóa chất của Kim loại

2.3.Dãy điện hóa

3. Bài tập minh hoạ

3.1. Bài bác tập Cơ bản

3.2. Bài xích tập Nâng cao

4. Luyện tập bài 18 hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài tập SGK và Nâng cao

5.Hỏi đáp về bài bác 18 Chương 5 Hoá học tập 12


Hầu hết kim loại đều sinh hoạt trạng thái rắn (trừ Hg) và tất cả các đặc thù chung sau: Tính deo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và tính ánh kim.Nguyên nhân:Tính chất vật lí tầm thường của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron thoải mái trong mạng tinh thể kim loại.Ngoài đặc thù vật lí chung, kim loại còn có các tính chất riêng sau:

Khối lượng riêng: nhỏ dại nhất: Li (0,5g/cm3); lớn nhất Os (22,6g/cm3).

Nhiệt nhiệt độ chảy : Thấp duy nhất : Hg (−390C) ; tối đa W (34100C).

Kim nhiều loại mềm tuyệt nhất là K, Rb, Cs (dùng dao giảm được) với cứng tốt nhất là Cr (có thể giảm được kính).

a. Tính dẻoKim loại có tính dẻo: dễ rèn, dễ dát mỏng manh và dễ kéo sợi.Nguyên nhân:vì những ion dương vào mạng tinh thể kim loại rất có thể trượt lên nhau dễ ợt mà không bóc tách rời nhau nhờ phần lớn electron từ do chuyển động dính kết bọn chúng với nhau.Kim nhiều loại Au tất cả tính dẻo cao.b. Tính dẫn điện

Khi đặt một hiệu điện nuốm vào hai đầu dây kim loại, hầu hết electron chuyển động tự bởi trong sắt kẽm kim loại sẽ hoạt động thành dòng được đặt theo hướng từ cực âm cho cực dương, tạo thành loại điện.

Ở nhiệt độ độ càng cao thì tính dẫn năng lượng điện của kim loại càng giảm bởi vì ở ánh nắng mặt trời cao, những ion dương dao động mạnh cản trở chiếc electron gửi động.

Dãy chất bao gồm tính dẫn điện sút dần là: Ag > Cu > Au > Al > Fe

c. Tính dẫn nhiệtThường các kim nhiều loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt độ tốt.d. Tính ánh kim

Các electron thoải mái trong tinh thể kim loại phản xạ phần lớn những tia sáng bắt gặp được, cho nên vì thế kim loại dường như sáng lấp lánh gọi là ánh kim.


2.2. đặc điểm hóa học của Kim loại


Tính hóa học hoá học bình thường của kim loại là tính khử.

M →Mn+ + ne

a. Tính năng với phi kim: (Cl2; O2; S;...)Ví dụ: Thí nghiệm(2Fe +3Cl_2oversett^0 ightarrow2FeCl_3)

Ví dụ: Thí nghiệm: (2Al +3O_2oversett^0 ightarrow2Al_2O_3)

Ví dụ: Thí nghiệm phản ứng với sulfur (S)

(Fe +Soversett^0 ightarrowFeS)

b. Chức năng với dung dịch AxitVới hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng: nhiều kim loại hoàn toàn có thể khử được ion H+trong dung dịch axit thành H2Ví dụ: Thí nghiệm fe + 2HCl → FeCl2+ H2Với dung dịch HNO3, H2SO4đặc:Ví dụ: Thí nghiệm(3Cu + 8HNO_3 o 3Cu(NO_3)_2_loang + 2NO uparrow + 4H_2O)Ví dụ: Thí nghiệm(Cu + 2H_2SO_4_(dac) o CuSO_4 + SO_2 uparrow + m 2H_2O)​​c. Chức năng với nướcCác kim loại có tính khử mạnh: kim loại nhóm IA cùng IIA (trừ Be, Mg) khử H2O thuận lợi ở ánh sáng thường.Các sắt kẽm kim loại có tính khử mức độ vừa phải chỉ khử nước ở nhiệt độ cao (Fe, Zn,…).Các kim loại còn sót lại không khử được H2O.d. Công dụng với dung dịch muốiKim loại bạo phổi hơn hoàn toàn có thể khử được ion của kim loại yếu rộng trong dung dịch muối thành sắt kẽm kim loại tự do.Ví dụ: Thí nghiệm(Fe + CuSO_4 o FeSO_4 + Cu downarrow)​​

2.3. Dãy điện hóa


a. Cặp thoái hóa - khử của kim loạiDạng oxi hoá với dạng khử của và một nguyên tố kim loại khiến cho cặp oxi hoá – khử của kim loại.Ví dụ: Cặp oxi hoá – khử Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Fe2+/Feb. Dãy điện hóa của kim loại

*

Dự đoán chiều của phản ứng oxi hoá – khử theo nguyên tắc anpha ((alpha)): hóa học oxi hoá mạnh hơn + hóa học khử bạo phổi hơn →chất oxi hoá yếu rộng + chất khử yếu đuối hơn.

Ví dụ:Phản ứng thân hai cặp Fe2+/Fe cùng Cu2+/Cu xảy ra theo chiều ion Cu2+ oxi hoá Fe tạo nên ion Fe2+ cùng Cu.

*
​​

Ta có:Fe + Cu2+→Fe2++ Cu

Tổng quát:Giả sử có 2 cặp oxi hoá – khử Xx+/X với Yy+/Y (cặp Xx+/X đứng trước cặp Yy+/Y).

Xem thêm: Mẹo Cắm Hoa Tươi Lâu - Mẹo Vặt Giữ Hoa Tươi, Lâu Tàn Suốt Tết

*

Bài 1:

Tiến hành những thí nghiệm sau :

(a) đến dung dịch AgNO3vào dung dịch HCl

(b) mang đến Al2O3vào hỗn hợp HCl loãng dư

(c) đến Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư

(d) đến Ba(OH)2vào hỗn hợp KHCO3

Sau khi dứt các phản bội ứng, số thí sát hoạch được hóa học rắn là :

Hướng dẫn:

(a)(AgNO_3 + HCl o AgCl downarrow + HNO_3)

(c) Cu không phản ứng với HCl

(d)(Baleft( OH ight)_2 + 2KHCO_3 o K_2CO_3 + BaCO_3 downarrow + 2H_2O)

Bài 2:

Ngâm thanh Cu (dư) vào hỗn hợp AgNO3thu được dung dịch X. Kế tiếp ngâm thanh Fe

(dư) vào dung dịch X thu được hỗn hợp Y. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hỗn hợp Y gồm chứa hóa học tan là:

Hướng dẫn:

Cu + Ag+tạo ra trong hỗn hợp là Cu2+. Cho Fe(dư) vào dung dịch chứa Cu2+thì sinh sản Fe2+.

Bài 3:

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO40,05M.Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với m gam hóa học rắn Y.Gía trị của m là:

Hướng dẫn:

(eginarrayl Fe m + CuSO_4 o FeSO_4 + Cu_ downarrow m \ m0,01 leftarrow m0,01 o m 0,01 endarray)

mchất rắn= mCu+ mFe dư= 0,01.64 + (0,04-0,01).56 = 2,32 (gam)

Bài 4:

Hòa tan trọn vẹn 6,5g Zn bằng dung dịch H2SO4loãng chiếm được V lít H2(đktc). Quý giá của V là:

Hướng dẫn:

Để ý phần electron lúc mang lại và thừa nhận đều bằng 2 đề xuất ta có:

(eginarrayl n_H_2 = n_Zn = frac6,565 = 0,1(mol)\ o V_H_2 = 0,1.22,4 = 2,24(lit) endarray)

*Hoặc viết ptpu:(Zn + H_2SO_4 o Zn mS mO_4 + H_2^ uparrow)


3.2. Bài tập đặc điểm của Kim loại, dãy điện hóa của kim loại - Nâng cao


Bài 1:

Cho 30,8g các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO, MgCO3tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4loãng thu được 7,84l khí (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2và dung dịch Z chỉ đựng 60,4g các thành phần hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối Y đối với He là 6,5. Khối lượng của MgSO4trong hỗn hợp Z là:

Hướng dẫn:

nY= 0,35 mol; MY= 26g ⇒(n_CO_2 = 0,2 ; n_H_2 = 0,15 mol)Gọi số mol H2O là xBảo toàn H:(n_H_2SO_4 = n_H_2O + n_H_2 = (x + 0,15))Bảo toàn khối lượng: mX+(m_H_2SO_4)= mmuối+(m_CO_2+ m_H_2 + m_H_2O)⇒30,8 + 98.(x + 0,15) = 60,4 + 26.0,35 + 18x⇒x = 0,3 molTrong các thành phần hỗn hợp muối chỉ có a mol MgSO4và b mol FeSO4⇒mmuối= 120a + 152b = 60,4(n_SO_4)= a + b = 0,45⇒a = 0,25; b = 0,2 mol⇒(m_MgSO_4)= 30g

Bài 2:

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi dung dịch HNO3loãng , chiếm được 5,376 lít (đktc)hỗn đúng theo khí X có N2, N2O với dung dịch cất 8m gam muối.Tỉ khối của X đối với H2bằng 18.Gía trị của m là:

Hướng dẫn:

Nhận thấy :(overline M = frac(M_N_2 + M_N_2O)2 = frac(28 + 44)2 = 36)

( o n_N_2 = n_N_2O = frac0,242 = 0,12(Mol))

(m_Al(NO_3)_3 = fracm27.213 = 7,89m 4NO3

Bảo toàn electron mang lại phản ứng:

(eginarrayl m 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\ Leftrightarrow 3.fracm27 = 10.0,12 + 8.0,12 + 8n_NH_4NO_3\ Rightarrow n_NH_4NO_3 = fracm72 - 0,27(mol) endarray)

Khối lượng muối tạo thành thành : mmuối= mmuối nhôm+ mmuối amoni

(eginarrayl 8m = 213.fracm27 + 80.left( fracm27 - 0,27 ight)\ Rightarrow m = 21,6 m (gam) endarray)