Lý thuyết Phân bón hóa học

Tài liệu định hướng Phân bón chất hóa học Hoá học tập lớp 11 vẫn tóm tắt kỹ năng trọng trung khu về Phân bón chất hóa học từ kia giúp học sinh ôn tập để ráng vứng kỹ năng môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Hóa học 11 phân bón

*

I. Phân đạm

-Phân đạm là phần đa hợp chất hỗ trợ Nitơ đến cây trồng.

-Tác dụng: kích thích quá trình sinh trưởng của cây, tăng tỉ lệ protêin thực vật.

-Độ dinh dưỡng reviews bằng %N trong phân.

1. Phân đạm Amoni

-Là các muối amoni: NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, …

-Dùng bón cho các loại khu đất ít chua.

2. Phân đạm Nitrat

-Là những muối Nitrat: NaNO3, Ca(NO3)2, …

-Amoni có môi trường axit còn Nitrat có môi trường thiên nhiên trung tính.

⇒ Vùng đất chua bón nitrat, vùng khu đất kiềm bón amoni.

3. Urê

-CTPT: (NH2)2CO, 46%N.

-Điều chế: CO2 + 2NH3 → (NH2)2CO + H2O.

-Tại sao Urê được áp dụng rộng rãi? vị urê trung tính và hàm lượng nitơ cao.

-Giai đoạn nào của cây trồng đòi hỏi nhiều phân đạm hơn? quy trình sinh trưởng của cây.

II. Phân Kali

-Cung cấp cho nguyên tố Kali mang lại cây bên dưới dạng ion K+.

Tác dụng: tăng cường sức kháng bệnh, phòng rét và chịu hạn của cây.

-Đánh giá bởi hàm lượng % K2O.

III. Phân lân

-Phân bao gồm chứa yếu tắc P, tất cả 2 loại.

-Cung cấp cho photpho mang lại cây bên dưới dạng ion photphat PO43-.

-Cần thiết đến cây làm việc thời kỳ sinh trưởng.

-Đánh giá bởi hàm lượng %P2O5 khớp ứng với lượng photpho bao gồm trong thành phần của nó.

- Nguyên liệu: quặng photphoric và apatit.

1. Phân lạm nung chảy

-Thành phần: hỗn hợp photphat cùng silicat của canxi và magiê.

-Chứa 12-14% P2O5.

-Không tung trong nước, thích hợp cho lượng đất chua.

2. Phân lạm tự nhiên: dùng trực tiếp quặng photphat có tác dụng phân bón.

- Đều là Ca(H2PO4)2.

- khác biệt về hàm lượng phường trong phân.

*

3. Super photphat: Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

a. Superphotphat đơn

đựng 14-20% P2O5.

Điều chế: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2.

b. Super photphat kép

đựng 40-50% P2O5.

tiếp tế qua 2 giai đoạn:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3Ca(H2PO4)2

IV. Một số trong những loại phân bón khác

1. Phân tất cả hổn hợp và phân phức hợp

Là loại phân bón cất đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố bồi bổ cơ bản.

- Phân láo hợp: cất cả 3 nguyên tố N, P, K gọi là phân NPK.

Ví dụ: nitrophotka là tất cả hổn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3.

- Phân phức hợp: là lếu láo hợp những chất được tạo nên đồng thời bằng can dự hóa học của những chất.

Ví dụ: Amophot là láo hợp của các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 thu được khi đến NH3 chức năng với HNO3.

Xem thêm: Tbd Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính Tbd Là Viết Tắt Của Từ Gì

2. Phân vi lượng

Phân vi lượng hỗ trợ cho cây các nguyên tố như B, Zn, Mn, Cu, Mo, … nghỉ ngơi dạng hợp chất.