Nội dung bài bác giảng trình diễn các thí nghiệm đưa ra electron, hạt nhân, proton, nơtron và ví dụ đặc điểm các loại hạt trong nguyên tử: Điện tích, khối lượng...

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 1 lý thuyết


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Thành phần cấu tạo nguyên tử

1.2.Kích thước và khối lượng nguyên tử

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 1 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng caoChương 1 bài xích 1

4.Hỏi đáp vềBài 1: yếu tố nguyên tử


1.1.1.Electron

a. Sự tìm ra electron

Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, fan Anh ) vẫn tìm ra tia âm cực bao gồm những hạt nhỏ gọi là electron(e).

*

Hình 1:Sơ thiết bị thí nghiệm của Tôm-xơn phát hiển thị tia âm cực

Kết luận:

Tia âm cực là chùm hạt vật chất có khối lượng và vận động với vận tốc rất lớn.Tia âm rất là chùm hạt với điện âm,phát ra từ rất âm ,các hạt tạo thành tia âm cực được gọi là các electron (ký hiệu là e).Electron xuất hiện ở hồ hết chất, electron khiến cho lớp vỏ nguyên tử của hồ hết nguyên tố hóa học.Tia âm cực bị lệch trong sóng ngắn và sở hữu điện tích âm.

b, Khối lượng, điện tích electron

me = 9,1094.10-31kg.qe = -1,602.10-19 C (coulomb) = -1 (đvđt âm, kí hiệu là – e0).1.1.2. Cấu tạo hạt nhân nguyên tửNăm 1911, nhà đồ vật lí người Anh Rutherford và những cộng sự cho những hạt a phun phá một lá đá quý mỏng.Từ đó nhận biết nguyên tử bao gồm đặc điểm:Cấu tạo nên rỗngChứa phần mang điện tích dương, được call là phân tử nhânKích thước của hạt nhân rất nhỏ tuổi so với kích cỡ của nguyên tửCác em để ý quan gần kề mô phỏng thí nghiệm đưa ra electron trong video clip sau đây:

Video 1: Thí nghiệm phát chỉ ra hạt nhân nguyên tử

Kết luận:Nguyên tử kết cấu gồm hạt nhân cùng lớp vỏ nguyên tử (chứa các electron).Do nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện bắt buộc số đơn vị điện tích dương của phân tử nhân bởi đúng số electron quay bao phủ hạt nhân.Khối lượng nguyên tử xấp xỉ trọng lượng hạt nhân.1.1.3. Kết cấu của phân tử nhân nguyên tử

a. Sự tìm ra hạt proton.

Năm 1918, hạt proton được đưa ra có:Khối lượng: mp = 1,6726.10-27 kgĐiện tích: qp = + 1,6.10-19 C = e0Hạt proton là một thành phần kết cấu của phân tử nhân nguyên tử. Quy ước: 1+

b) Sự đưa ra hạt nơtron

Năm 1932, Chadwick tìm thấy hạt nơtron có:Khối lượng: mn(approx) mp = 1,6748.10-27 kgĐiện tích: qn = 0Hạt notron là một thành phần cấu trúc của hạt nhân nguyên tử.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Đạo Hàm Tại Một Điểm, Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Đạo Hàm (2018)


1.2. Size và trọng lượng nguyên tử


1.2.1. Kích thướcĐể thể hiện kích thước nguyên tử fan ta dùng đơn vị chức năng nanomet(nm) tuyệt angstrom Å

1 nm = 10-9m ; 1 Å = 10-10m ; 1nm = 10Å

Nguyên tử nhỏ dại nhất là nguyên tử Hidro có bán kính khoảng 0,053 nmĐường kính của phân tử nhân nguyên tử còn nhỏ tuổi hơn (vào khoảng chừng 10-5 nm)Đường kính của electron và proton còn bé dại hơn những ( vào lúc 10-8 nm)1.2.2. Khối lượng nguyên tửDo trọng lượng thật của một nguyên tử thừa bé, bạn ta dùng 1-1 vị khối lượng nguyên tử u (đvC).1 u = 1/12 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12 = 1,6605.10-27kg.m nguyên tử = mP + mN (Bỏ qua me)

*

Hình 2:Khối lượng và điện tích của những hạt làm cho nguyên tử


Bài 1:

Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28 Ăngstrong với 56 g/mol .Tính khối lượng riêng của Fe, hiểu được trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần còn lại là rỗng.

Hướng dẫn:

Đổi 1,28 Ăngstrong = 1,28.10-8 cmKhối lượng 1 nguyên tử fe = m = 56 / (6,02.1023) gamThể tích 1 nguyên tử sắt = V = 4/3 . п. (1,28.10-8)3 cm3⇒ d = m / V = 10,59 gam / cm3Vì Fe chỉ chiếm 74% thể tích tinh thể nên cân nặng riêng thật sự của fe = 10,59 . 0,74 = 7,84 gam / cm3

Bài 2:

Nguyên tử Au có bán kính và cân nặng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A và 197 g/mol. Biết cân nặng riêng của Au là 19,36g /cm3 Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu xác suất trong tinh thể?

Hướng dẫn:

Đổi 1,44 Ăngstrong = 1,44.10-8 cmKhối lượng 1 nguyên tử Au = m = 197 / (6,02.1023) gamThể tích 1 nguyên tử Au = V = 4/3 . π . (1,44.10-8)3 cm3⇒ d = m / V = 26,179 g / cm3Gọi x tỷ lệ thể tích nguyên tử Au chỉ chiếm chỗ, khối lương riêng rẽ của Au = 19,36⇒ 26,179x = 19,36 = 0,7395 = 73,95%