Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức và kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Bởi vậy, không những nắm vững vàng lí thuyết mà những em bắt buộc nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Tiếp sau đây Kiến guru cung cấp cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và đầy đủ nhất.Bạn đã xem: Hno2 là chất điện li bạo phổi hay yếu

I. Bài bác tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ phần lớn chất rã trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được call là đông đảo chất điện li. Axit, bazơ và muối là các chất điện li.

Bạn đang xem: Hno2 là chất điện li mạnh hay yếu

+ hóa học điện li to gan lớn mật là chất khi chảy trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu hết các muối. Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li mạnh thực hiện mũi tên 1 chiều (→).

+ hóa học điện li yếu là chất khi tung trong nước chỉ có một vài phân tử hoà rã phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của hóa học điện li yếu thực hiện mũi tên 2d ().

- những chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc định phương pháp bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bởi tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ khiến cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho những muôi trường không giống nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nuốm thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài bác tập hóa 11: Tính nồng độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối hạt từ những ion đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ các ion đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một loại cation với một các loại anion. Những loại ion trong 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion kết hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào chế tạo ít muối hạt tan độc nhất thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- new tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tác kết tủa cùng với CO32- với SO42- nên muối tan đang là BaCl2.

Mg2+ tạo ra kết tủa cùng với CO32- đề nghị muối tan đang là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol năng lượng điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định quy định bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Xem thêm: Use Con Ngỗng Tiếng Anh Là Gì, Con Ngỗng In English Translation

Áp dụng định khí cụ bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài bác tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu như = 10-a thì pH = a

pH = -log