định hướng hình thang

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối tuy nhiên song. Nhì cạnh song song hotline là nhị đáy

Xem cụ thể
Bạn đang xem: Hình thang toán 8

Trả lời thắc mắc 2 bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD gồm đáy AB, CD.

Xem giải thuật


bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1. Cần sử dụng thước và êke, ta hoàn toàn có thể kiểm tra được hai tuyến phố thẳng có tuy nhiên song với nhau tốt không

Xem giải thuật


bài bác 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Search x với y trên hình 21, hiểu được ABCD là hình thang bao gồm đáy

Xem giải mã


bài bác 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD)

Xem giải mã


bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD tất cả AB= BC với AC tia phân giác cưa góc A. Minh chứng rằng ABCD là hình thang.

Xem giải thuật


bài bác 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là mẫu vẽ một loại thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Văn Bản Cổng Trường Mở Ra Lớp 7, Cổng Trường Mở Ra

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.