- Chọn bài -Bài 1: Tứ giácBài 2: Hình thangBài 3: Hình thang cânLuyện tập (trang 75)Bài 4: Đường vừa đủ của tam giác, của hình thangLuyện tập (trang 80 - Tập 1)Bài 5: Dựng hình bằng thước cùng compa. Dựng hình thangLuyện tập (trang 83)Bài 6: Đối xứng trụcLuyện tập (trang 88-89)Bài 7: Hình bình hànhLuyện tập (trang 92-93)Bài 8: Đối xứng tâmLuyện tập (trang 96)Bài 9: Hình chữ nhậtLuyện tập (trang 99-100)Bài 10: Đường thẳng tuy nhiên song với một con đường thẳng đến trướcLuyện tập (trang 103)Bài 11: Hình thoiBài 12: Hình vuôngLuyện tập (trang 109)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 2: Hình thang giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 2 trang 69: cho hình 15.

Bạn đang xem: Hình thang lớp 8

a) Tìm các tứ giác là hình thang.

b) gồm nhận xét gì về nhì góc kề một ở bên cạnh của hình thang ?

*

Lời giải

a) Tứ giác ABCD là hình thang bởi BC // AD (hai góc so le trong bằng nhau)

Tứ giác EFGH là hình thang bởi vì FG // EH (tổng nhị góc trong thuộc phía bởi

105o + 75o= 180o

Tứ giác IMKN chưa hẳn là hình thang

b) hai góc kề một lân cận của hình thang bù nhau

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 2 trang 70: Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

a) cho thấy AD // BC (h.16). Chứng tỏ rằng AD = BC, AB = CD.

b) cho thấy thêm AB = CD (h.17). Chứng tỏ rằng AD // BC, AD = BC.

*

Lời giải

a)

*

Hình thang ABCD có đáy AB, CD ⇒ AB // CD ⇒ ∠A2 = ∠C1 ̂ (hai góc so le trong)

Lại có: AD // BC ⇒ ∠A1 = ∠C2 (hai góc so le trong)

Xét ΔABC và ΔCDA có:

∠A2 = ∠C1 (cmt)

AC chung

∠A1 = ∠C2 (cmt)

⇒ ΔABC = ΔCDA (g.c.g)

⇒ AD = BC, AB = CD (các cặp cạnh tương ứng)

b)


*

Xét ΔABC cùng ΔCDA có:

AC chung

∠A2 = ∠C1 (cmt)


AB = CD

⇒ ΔABC = ΔCDA (c.g.c)

⇒ AD = BC (hai cạnh tương ứng)

∠A1 = ∠C2 (hai góc tương ứng) ⇒ AD // BC (hai góc so le trong bằng nhau)

Bài 6 (trang 70 SGK Toán 8 Tập 1): cần sử dụng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai tuyến đường thẳng có tuy vậy song cùng với nhau hay là không (xem hình 19). Bên trên hình 20, gồm có tứ giác là hình thang, có những tứ giác ko là hình thang. Bằng phương pháp nêu trên, hãy chất vấn xem trong các tứ giác ngơi nghỉ hình 19, tứ giác làm sao là hình thang?

*
*

Lời giải:

Đặt ê ke như hình mẫu vẽ để đánh giá xem mỗi tứ giác có hay không hai cạnh tuy vậy song.

+ Tứ giác ABCD có AB // CD cần là hình thang.

+ Tứ giác EFGH không tồn tại hai cạnh nào tuy nhiên song nên không phải hình thang.

+ Tứ giác KMNI bao gồm KM // IN đề xuất là hình thang. V

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 2 khác

Bài 7 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x cùng y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.


*

Lời giải:

Tứ giác ABCD là hình thang bao gồm đáy là AB cùng CD

⇒ AB // CD

+ Hình 21a): AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay x + 80º = 180º ⇒ x = 100º.

Lại có: AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay 40º + y = 180º ⇒ y = 140º.

+ Hình 21b):

AB // CD ⇒ x = 70º (Hai góc đồng vị bởi nhau)

AB // CD ⇒ y = 50º (Hai góc so le trong bởi nhau)

+ Hình 21c):

AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong thuộc phía bù nhau)

hay x + 90º = 180º ⇒ x = 90º

AB // CD ⇒

*
(Hai góc trong thuộc phía bù nhau)

hay y + 65º = 180º ⇒ y = 115º.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 2 khác

Bài 8 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (AB // CD) bao gồm
*

Tính các góc của hình thang.

Lời giải:


*
*

Các bài bác giải Toán 8 bài 2 khác

Bài 9 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD bao gồm AB = BC với AC là tia phân giác của góc A. Chứng tỏ rằng ABCD là hình thang.

Lời giải:

*

* Để chứng tỏ ABCD là hình thang ta cần chứng minh AD // BC.

Thông thường để minh chứng hai mặt đường thẳng tuy nhiên song ta gồm thể chọn 1 trong những cách:

+ chứng minh hai góc so le trong đều nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

+ chứng minh hai đường thẳng cùng tuy vậy song hoặc thuộc vuông góc với con đường thẳng thiết bị ba.

Ở bài bác này ta sẽ đi chứng tỏ hai góc so le trong bằng nhau là góc A2 với C1.

Theo đưa thiết ta có:


*

Mà nhị góc này ở vị trí so le trong

⇒ AD // BC

Vậy ABCD là hình thang (đpcm).

Xem thêm: Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới (Full), Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 8

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 2 khác

Bài 10 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Hình 12 là hình mẫu vẽ một cái thang. Bên trên hình vẽ bao gồm bao nhiêu hình thang?

*