Các vấn đề về tính diện tích hình bình hành phân các loại từ cơ bản đến nâng cấp dưới dạng từ bỏ luận và trắc nghiệm. Nội dung bài viết này sẽ giúp bạn giải những bài toán tính diện tích s hình bình hành khi biết trước độ dài cạnh đáy, độ cao hoặc chu vi. 


Hình bình hành là gì?

Định nghĩa 

Hình bình hành là 1 trong tứ giác mà trong các số đó có 2 cặp cạnh đối song song cùng nhau hoặc giả dụ một tứ giác bao gồm một cặp cạnh đối vừa tuy vậy song vừa đều nhau thì tứ giác đó là hình bình hành. 

Hình bình hành thực ra là một ngôi trường hợp đặc biệt của hình thang. Vào đó: 

Hình thang mà gồm hai cạnh đáy bởi nhau cũng được gọi là hình bình hành

Hình thang mà gồm hai lân cận song tuy nhiên thì đó là hình bình hành 

Tính hóa học và dấu hiệu nhận biết hình bình hành 

Hình bình hành có các tính chất đặc biệt sau:

Hình bình hành là tứ giác có những góc đối bằng nhau.

Bạn đang xem: Hình bình hành diện tích

Các cạnh đối vào hình bình hành thì luôn luôn song song và bởi nhau.

Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của từng đường. 

*

Chúng ta nhận thấy hình bình thành bởi 5 lốt hiệu phân biệt sau: 

Tứ giác nhưng có các cặp cạnh đối song song với nhau 

Tứ giác nhưng mà có các cặp cạnh đối bằng nhau 

Tứ giác tất cả 2 đường chéo cách nhau tại trung điểm của mỗi đường

Tứ giác được tạo cho bởi 2 cạnh đối tuy vậy song và bởi nhau 

Tứ giác được khiến cho bởi 2 góc đối bởi nhau 

Công thức tính diện tích hình bình hành 

Diện tích hình bình hành được tính bằng cách lấy cạnh lòng nhân với chiều cao. Tự câu tuyên bố trên, ta có công thức tính diện tích s hình bình hành như sau: 

S = a.h 

Trong đó: 

S: diện tích s hình bình hành 

a: Độ dài cạnh đáy của hình bình hành 

h: Độ dài độ cao của hình bình hành, trong các số đó h là con đường thẳng nối từ bỏ đỉnh tới cạnh đáy. 

*

Bài tập dượt tập

Dưới đây là một vài ba mẫu vấn đề tính diện tích hình bình hành được giải bằng cách áp dụng phối hợp công thức tính chu vi và độ cao hình bình hành. 

Dạng 1: Biết trước độ dài cạnh đáy và chiều cao 

Đây là 1 trong những dạng bài xích cơ bản và dễ dàng nhất. Khi đã biết được độ nhiều năm cạnh đáy với chiều cao, . Bạn chỉ cần áp dụng nhanh bí quyết tính diện tích s hình bình hành: S = a.h.

Cho hình bình hành ABCD bao gồm độ dài cạnh đáy CD = 6cm. Đường trực tiếp nối từ đỉnh A đến cạnh tấn công CD bao gồm độ nhiều năm h = 4cm. Hãy tính diện tích hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Ta bao gồm độ nhiều năm cạnh lòng ABCD = CD = a = 6cm 

Chiều cao = độ nhiều năm từ đỉnh A mang đến cạnh đáy CD = h = 4cm

Vậy diện tích hình bình hành ABCD được tính theo phương pháp sau: 

S = a.h = 6.4 = 24 cm2

Dạng 2: Biết trước chiều cao và mặc tích hình bình hành mẫu

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu tính diện tích s hình bình hành ABCD với độ cao h khi sẽ biết được diện tích s của hình bình hành A’B’C’D’ được tạo nên bởi độ dài chiều cao h = h’. 

Cho một hình bình hành ABCD tất cả độ lâu năm cạnh đáy bởi CD = a = 15cm. Nếu tăng mức độ dài cạnh lòng lên 3cm nữa thì diện tích hình bình hành bắt đầu A’B’C’D’ với diện tích lớn hơn diện tích thuở đầu là 15cm2. Tính diện tích hình bình hành ABCD ban đầu. 

Giải: 

Theo đề ta có diện tích s hình bình hành new = SABCD + 15cm2 

Từ đó, ta có chiều cao hình bình hành = 15 : 3 = 5cm 

Vậy diện tích hình bình hành ABCD = a.h = 15.5 = 75cm2 

Dạng 3: Biết trước chu vi với độ dài một cạnh 

Để giải được câu hỏi này các bạn cần nhớ đến cách làm tính chu vi hình bình hành: 

C = 2.(a+b) 

Trong đó: 

C: chu vi hình bình hành 

 a với b là độ dài các cạnh

Cho hình bình hành ABCD cùng với chu vi bởi 28cm. Với độ lâu năm cạnh cạnh đáy bằng ba phần tư độ dài cạnh còn sót lại và bởi độ dài độ cao (h). Hãy tính diện tích s hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Gọi độ nhiều năm cạnh đáy = a

Ta có: độ dài độ cao h = a

Suy ra, độ lâu năm cạnh còn lại = 3/4a 

Ta bao gồm công thức: 

Chu vi hình bình hành = 2.(a+b) = 28 cm = 2.(a + 3/4a) = 2.7/4a = 28

⇔ a = 8 cm 

Độ nhiều năm cạnh sót lại = 3/4a = 6cm 

Độ dài chiều cao h = a = 8cm 

Vậy diện tích hình bình hành ABCD = a.h = 8.8 = 64cm2

Bài tập trắc nghiệm 

Một số bài xích tập trắc nghiệm áp dụng công thức tính diện tích s hình bình hành giúp các em học viên sớm tiếp xúc với giải nhanh kiểu đề thi trắc nghiệm. 

*

Câu 1: mang đến hình bình hành ABCD, có chiều cao từ đỉnh xuống cạnh đáy bằng 10cm, độ lâu năm CD bởi 5 cm. Diện tích hình bình hành ABCD là: 

50 cm2

15 cm2

100 cm2

30 cm2

Câu 2: cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 216cm2. Độ dài từ đỉnh A mang lại cạnh đáy CD bởi 12 cm. Cạnh lòng CD của hình bình hành đó là: 

16 cm 

18 cm 

12 cm 

10 cm 

Câu 3: cho hình bình hành ABCD bao gồm cạnh đáy bởi 30cm, độ cao bằng 10 cm. Diện tích s hình bình hành đó là: 

40 cm2 

300 cm2 

400 cm2 

100 cm2

Câu 4: mang đến hình bình hành ABCD có diện tích bằng 169cm2 với độ cao từ đỉnh A mang đến cạnh đáy DC bởi 13cm. Cạnh lòng của hình bình hành là: 

26 cm 

13 cm 

71.5 cm 

16 cm 

Câu 5: cho hình bình hành ABCD có độ cao bằng 5 centimet và độ lâu năm cạnh đáy bởi 8cm.Diện tích hình bình hành ABCD là: 

26 cm2

26 cm 

40 cm2 

40 cm 

Câu 6: mang lại hình bình hành ABCD gồm độ lâu năm cạnh lần lượt là AB = a = 6 cm, AD = b = 5 cm. Hãy tính chu vi hình bình hành trên. 

22 cm 

30 cm 

22 cm2

30 cm2

Đáp án: (1. A) - (2. B) - (3. B) - (4 - B) - (5. C) - (6.

Xem thêm: Các Tác Dụng Của Dòng Điện Xoay Chiều Đo Cường Độ Và Hiệu Điện Thế Xoay Chiều

A) 

Hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn nắm được công thức nhằm áp dụng vào giải các dạng bài toán tương quan đến tính diện tích s hình bình hành. Cảm ơn các bạn đã đọc bài xích của romanhords.com.