Cu hno3 loãngPhản ứng Cu HNO3 loãng là phản ứng hóa học về sắt kẽm kim loại với axit. Rộng nữa đấy là phản ứng thoái hóa khử nên cũng rất được vận dụng không ít vào đề thi. Lessonopoly mời các bạn và những em thuộc tìm hiểu chi tiết về làm phản ứng này.

Bạn đang xem: Hiện tượng cu hno3 loãng


*

Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo nên ra sản phẩm là gì?

Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

– kim loại đồng

– hỗn hợp HNO3 loãng

– Điều khiếu nại phản ứng: không có.

Tiến hành bội nghịch ứng

– cho vô ống nghiệm 1 mang đến 2 lá đồng, nhỏ tuổi từ từ trọn vẹn dung dịch HNO3 loãng vào vào ống nghiệm. Xem hiện tượng xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng red color (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm gửi sang màu xanh lá cây (đó là hỗn hợp Cu(NO3)2 ) và gồm khí NO bay ra.

Phương trình bội phản ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhường nhịn electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình thừa nhận electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau khi cân bằng với hệ số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O


Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng kỳ lạ nhận biết:

Chất rắn red color của Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch và sủi bong bóng khí vày khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.


*

HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng chế tạo ra thành NO.

– lưu giữ ý:

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu như các kim loại, kể cả sắt kẽm kim loại có tính khử yếu hèn như Cu. Lúc đó, kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu cần sử dụng dung dịch HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì sinh sản thành NO.

CuO + HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng

– Mg + HNO3 loãng sinh ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)


*

– Mg + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng

– Al + HNO3 loãng ra đời khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)


– Al + HNO3 loãng hiện ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd trộn loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều kiện phản ứng: sức nóng độ.


*

Kim loại tác dụng với HNO3

Bài tập vận dụng


*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch đựng 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X và V lít các thành phần hỗn hợp khí gồm NO với NO2 (đktc). đến X công dụng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp nối lọc quăng quật kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến trọng lượng không đổi, chiếm được 8,78 gam hóa học rắn. Quý giá V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải:

– chất rắn Z bao gồm KNO3 với KOH(dư). Lúc nung Z ta chiếm được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta tất cả :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) tất cả tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Quý giá của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng kỳ lạ quan gần kề được khi mang đến Cu vào hỗn hợp HNO3 sệt là A. Dung dịch rời sang màu rubi và tất cả khí màu nâu đỏ bay ra B. Dung dịch rời sang màu nâu đỏ và tất cả khí màu xanh da trời thoát ra C. Dung dịch chuyển sang blue color và có khí ko màu bay ra D. Dung dịch rời sang greed color và bao gồm khí màu nâu đỏ thoát ra

Bài 4. Khi hòa tan hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bởi một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được hỗn hợp muối trung hòa - nhân chính có nồng độ 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng hệ số là những số nguyên, buổi tối giản của toàn bộ các chất trong phương trình bội phản ứng giữa Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, rét là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. mang lại 2,16 gam láo lếu hợp có Al cùng Mg tan không còn trong dung dịch axit HNO3 loãng, đun cho nóng nhẹ tạo thành dung dịch X với 448 ml (đo sinh sống 354,90 K và 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô bao gồm 2 khí không màu, không chuyển màu sắc trong ko khí. Tỷ khối của Y so với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic đối với nitơ. Làm cho khan X một cách cảnh giác thu được m gam hóa học rắn Z, nung Z đến khối lượng không đổi thu được 3,84 gam hóa học rắn T. Tính cực hiếm của m

Bài 7. đến 0,54g bột Al hoà tan hết trong 250 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xong, thu được hỗn hợp A với 0,896 lít tất cả hổn hợp khí B có NO2 với NO (đo ngơi nghỉ đktc).

a) Tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí B đối với H2.


b) Tính nồng độ mol những chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì chiếm được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A (gồm NO cùng N2O) tất cả tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Naoh Là Muối Hay Bazo - Ứng Dụng & Nơi Mua Hóa Chất Natri Hiđroxit

Nếu mang lại 9,6 gam Cu tác dụng hết với 180ml HNO3 1M sau thời điểm phản ứng xong thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. Nếu mang đến 9,6 gam Cu tác dụng hết cùng với 180ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M sau khi phản ứng chấm dứt thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch B.Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch B. Chọn giải đáp đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. cho m gam bột sắt kẽm kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, bao gồm khí NO bay ra. Để phối hợp vừa hết chất rắn, phải thêm tiếp 100 ml hỗn hợp HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng đều có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội nghịch ứng Cu HNO3 loãng tạo ra dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO bay ra cùng nước. Những em nên chăm chú phản ứng của kim loại với HNO3, bởi HNO3 là axit mạnh, gồm tính khử mạnh, nên sẽ khởi tạo ra thành phầm sinh ra các khí khác nhau thi biến đổi điều kiện với tỉ lệ mol. Hy vọng bài viết của lessonopoly giúp các em áp dụng và làm bài tập tốt.