Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Khi cho nước tác dụng với CaO,có hơi nước bốc lên do phản ứng tỏa rất nhiều nhiệt,sinh ra chất rắn màu trắng tan ít trong nước


*

Mẫu tường trình bài thực hành 6 : Tính chất hóa học của nước

1.Nước tác dụng với natri

- Cách tiến hành

- Hiện tượng

-Giải thích

- PTHH

2.Nước tác dụng với vôi sống CaO

- Cách tiến hành

- Hiện tượng

- Giải thích

- PTHH

3.Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit 

- Cách tiến hành

- Hiện tượng

- Giải thích

- PTHH


1.Nước tác dụng với natri

- Cách tiến hành : Cho một mẩu Natri nhỏ bằng hạt đậu cho vào nước

- Hiện tượng : Natri tan dần, chạy tròn trên mặt nước, có khí không màu không mùi thoát ra.

Bạn đang xem: Hiện tượng cao tác dụng với nước

- Giải thích : Kim loại kiềm tan trong nước

- PTHH : \(2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2\)

2.Nước tác dụng với vôi sống CaO

- Cách tiến hành : Cho một nhúm CaO vào cốc chứa nước, khuấy đều.

- Hiện tượng : CaO tan dần, tỏa nhiều nhiệt.

- Giải thích : Một số oxit bazo tan trong nước.

- PTHH : \(CaO + H_2O \to Ca(OH)_2\)

3.Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit 

- Cách tiến hành : Cho một mẩu P2O5 vào cốc nước.

- Hiện tượng : P2O5 tan dần tạo thành dung dịch không màu.

- Giải thích : Oxit axit tan trong nước thành dung dịch axit.

- PTHH : \(P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4\)


Đúng 2
Bình luận (0)

Tính khối lượng của voi Tôi có thể thu được khi cho 140 kilôgam vôi sống cao tác dụng với nước nước biết trong vôi sống có chứa 10% tạp chất


Lớp 9 Hóa học Bài 56. Ôn tập cuối năm
0
0
Gửi Hủy

Nếu cho 210kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng C a O H 2  thu được theo lý thuyết. Biết rằng vôi sống có 10% tạp chất không tác dụng với nước.


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Khối lượng CaO nguyên chất:

*


Đúng 2

Bình luận (0)

lượng canxi hiđroxit thu được khi cho 210 kg vôi sống tác dụng với nước ,biết rằng vôi sống có 10% tạp chất ko tác dụng với nước là


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Lượng CaO tác dụng vs nước : \(210-\left(210.10\%\right)=189\left(kg\right)=189000\left(g\right)\) 

PTHH : \(CaO+H_2O->Ca\left(OH\right)_2\)

\(n_{CaO}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{189000}{40+16}=3375\left(mol\right)\)

Có : \(n_{CaO}=n_{Ca\left(OH\right)_2}=3375\left(mol\right)\)

-> \(m_{Ca\left(OH\right)_2}=n.M=249750\left(g\right)=249,75\left(kg\right)\)


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho 140kg vôi sống có thành phần chính là CaO tác dụng với nước thu được . Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước. Vậy lượng  C a O H 2  thu được là

A. 144kg

B. 147kg

C. 148kg

D. 140kg


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Vôi sống có 20% tạp chất.

*

Vì C a O + H 2 O = C a O H 2

Nên n C a O = n C a O H 2 = 2 kmol

⇒ m C a O H 2 = 2.(40+17.2) = 148kg

⇒ Chọn C.


Đúng 0

Bình luận (0)
Thí nghiệm: tác dụng của iot với hồn tinh bột* Mô tả: Cho vào ống nghiệm khoảng 1ml dd hồ tinh bột. Nhỏ tiếp 1 giọt nước iot vào ống nghiệm. Đun nóng ống nghiệm sau đó để nguội* Quan sát hiện tượng: _Trước khi đun:.....; __Khi đun nóng:.............; __Để nguội:......* Giải thích:......
Lớp 10 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

- Trước khi đun : Tạo thành sản phẩm màu xanh tím

- Khi đun nóng : Màu xanh tím nhạt dần rồi mất

- Để nguội : Xuất hiện lại sản phẩm màu xanh tím


Đúng 3

Bình luận (0)

Cho 210kg vôi sống ( thành phần chính là CaO) tác dụng với nước Biết rằng vôi sống có chứa 10% tạp chất không tác dụng với nước tính khối lượng Ca(OH)2 thu được biết hiệu suất phản ứng là 80% mik đang cần gấp ạ


Lớp 8 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

Phần trăm khối lượng vôi sống nguyên chất là:

100%-10%=90%

Khối lượng \(CaO\) nguyên chất:

\(m_{CaO}=\dfrac{210\cdot90\%}{100\%}=189kg\Rightarrow n_{CaO}=3,375mol\)

\(CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\)

56 74 kg (theo khối lượng)

189kg x(kg)

\(\Rightarrow56\cdot x=189\cdot74\Rightarrow x=249,75kg\)

Vậy khối lượng thu được là \(m=249,75\cdot80\%=199,8kg\)


Đúng 1

Bình luận (0)

mCaCO3 = 210.(100% - 10%) = 189 (kg)

=> \(n_{CaCO_3}=\dfrac{189}{100}=1,89\left(kmol\right)\)

PTHH: CaCO3 --to--> CaO + CO2

1,89 1,89

CaO + H2O ---> Ca(OH)2

1,89 1,89

\(\rightarrow m_{Ca\left(OH\right)_2\left(tt\right)}=1,89.80\%.74=11,888\left(g\right)\)


Đúng 1
Bình luận (0)

Hãy mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm ở hình 35.1 SGK và cho biết hiện tượng nào chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ.

*


Lớp 9 Vật lý
2
0
Gửi Hủy

+ Cắm phích cắm của bóng đèn vào ổ điện thì đèn dây tóc nóng sáng thể hiện tác dụng nhiệt và quang của dòng điện.

+ Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn thể hiện tác dụng quang của dòng điện

+ Nam châm điện hút được đinh sắt thể hiện tác dụng từ của dòng điện.


Đúng 0

Bình luận (0)

+ Cắm phích cắm của bóng đèn vào ổ điện thì đèn dây tóc nóng sáng thể hiện tác dụng nhiệt và quang của dòng điện.

+ Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn thể hiện tác dụng quang của dòng điện

+ Nam châm điện hút được đinh sắt thể hiện tác dụng từ của dòng điện.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Câu Rút Gọn, Câu Đặc Biệt, Trạng Ngữ (Đề Tài Tự Chọn)


Đúng 0
Bình luận (0)

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC VÀ MÔ TẢ HIỆN TƯỢNG XẢY RA a.Dẫn CO2 đi qua dung dịch nước vôi trong dư.


Lớp 10 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Khi cho \(CO_2\) tác dụng với dung dịch nước vôi trong kết tủa trắng tạo ra làm vẩn đục dung dịch. Sau đó, kết tủa tăng đến tối đa, nếu thêm tiếp \(CO_2\) vào thì kết tủa lại dần bị hòa tan. 

\(PTHH:\)

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\\CO_2+CaCO_3+H_2O\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)


Đúng 3

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com