Hiđro hóa trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anđehit mạch hở, thu được tất cả hổn hợp Y. Mang lại Y vào trong bình đựng na (dư 25% đối với lượng bội phản ứng), thu được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z nhận được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt khác, đến 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 chiếm được a gam kết tủa. Cực hiếm của a là


+) từ bỏ nH2 => nNa phản nghịch ứng => nNa dư

+) ∑nNa ban đầu = nNa phản bội ứng + nNa dư

+) Bảo toàn mãng cầu => $n_Na_2CO_3 = dfracn_Na,ban extđầu2$

+) Bảo toàn C => $n_C = n_Na_2CO_3 + n_CO_2$

Y tất cả dạng: R(OH)a ($dfrac1a$ mol) => số C vào Y

+) Biện các ancol trong Y => anđehit vào Z


nH2 = 0,5 mol => nNa phản nghịch ứng = 1 mol

=> nNa dư = 0,25 mol

=> ∑nNa thuở đầu = 1 + 0,25 = 1,25 mol

Bảo toàn mãng cầu => $n_Na_2CO_3 = dfracn_Na,ban extđầu2 = 0,625 ext mol$

Bảo toàn C => $n_C = n_Na_2CO_3 + n_CO_2 = 1$

Y gồm dạng: R(OH)a (($dfrac1a$ mol)

=> số C $ = dfracn_Cn_Y = dfrac1dfrac1a = a$

Vậy Y chứa những ancol gồm số C = số mol OH

Mặt khác, Y tạo ra từ anđehit nên các ancol hồ hết bậc 1

=> CH3OH với C2H4(OH)2

=> X có HCHO cùng (CHO)2

=> nAg = 4.nX = 1,2

=> mAg = 129,6


Đáp án bắt buộc chọn là: d


...

Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai andehit


Bài tập gồm liên quan


Tổng hợp bài tập anđehit - xeton giỏi và khó khăn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Oxi hóa không hoàn toàn 46,08g ancol đối chọi chức (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Phân tách X thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: tính năng vừa đủ với 160ml dung dịch KOH 1M.

Phần 2: tính năng với mãng cầu dư chiếm được 7,168 lít H2(ĐKTC)

Phần 3: chức năng với AgNO3dư trong NH3đun nóng thu được m gam kết tủa

Biết công suất phản ứng OXH ancol là 75%

Giá trị của m là:


Hiđrat hóa hoàn toàn 1,56g một ankin A thu đư­ợc một anđehit B. Trộn B với 1 anđehit solo chức C. Thêm nước sẽ được 0,1 lit hỗn hợp D đựng B, C với nồng độ tổng cộng là 0,8M. Thêm nhàn nhã vào dung dịch D dung dịch AgNO3/NH3dư­ được 21,6g kết tủa Ag. CTCT cùng số mol của B, C trong hỗn hợp D lần lư­ợt là:


X, Y, Z là các chất hữu cơ mạch hở, chỉ cất nhóm anđehit vào phân tử (MX Y Z). Đốt cháy hoàn toàn 22,14 gam tất cả hổn hợp E tất cả X, Y, Z (biết tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1,2 : 1,5 : 1,2) đề xuất dùng 17,136 lít khí O2 thu được các thành phần hỗn hợp CO2 cùng H2O tất cả tỉ lệ cân nặng là mCO2 : mH2O = 220 : 39. Phương diện khác, nhằm phản ứng không còn 22,14 gam E đề nghị 0,9 mol H2 (xt: Ni, to). Khi đến 0,4 mol tất cả hổn hợp E tính năng hết cùng với AgNO3/NH3 dư thu được a mol Ag. Cực hiếm của a là


Hỗn vừa lòng X bao gồm CH3CHO, OHCCH2CHO, (CHO)2, HOCH2CH(OH)CHO trong những số đó tỉ lệ đội –CHO : –OH = 24 : 11. Mang đến m gam X tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được 103,68 gam Ag. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn 16,62 gam X cần vừa đủ 13,272 lít O2 (đktc) chiếm được 9,18 gam H2O. Cực hiếm của m gần nhất với:


Hiđro hóa hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có 2 anđehit mạch hở, thu được tất cả hổn hợp Y. Mang lại Y vào trong bình đựng na (dư 25% đối với lượng phản nghịch ứng), thu được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z nhận được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Khía cạnh khác, cho 0,3 mol X công dụng hoàn toàn cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhận được a gam kết tủa. Giá trị của a là


Hỗn đúng theo A gồm một hiđrocacbon và 1 anđehit phần đông mạch hở (phân tử hơn nhát nhau 1 nguyên tử C). Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp A thu được 14,56 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu đến 5,3 gam A phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì lượng kết tủa lớn số 1 thu được là m gam. Quý hiếm của m là


X, Y là hai anđehit có cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử (MX Y) các mạch hở, không phân nhánh cùng no. Đốt cháy không còn 13 gam các thành phần hỗn hợp anđehit trên chiếm được 13,44 lít khí CO2 (đktc) với 9 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của Y trong tất cả hổn hợp anđehit bên trên là


Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol láo hợp gồm một andehit với một ancol phần đông mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2thu được 0,25 mol CO2và 0,19 mol H2O. Mặt khác, mang lại X phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3dư thu đượcmgam kết tủa. Biết số nguyên tử H vào phân tử ancol nhỏ hơn 8. Giá trị lớn nhất củamlà?


X, Y, Z là ba anđehit thuần chức, mạch trực tiếp (MX Y Z). Hiđro hóa trọn vẹn hỗn hợp A gồm X, Y, Z yêu cầu dùng vừa đủ 0,36 mol H2 thu được tất cả hổn hợp ancol T. Mang lại T tác dụng vừa đầy đủ với mãng cầu thì trọng lượng rắn thu được nặng trĩu hơn trọng lượng ancol ban đầu là 5,28 gam. Giả dụ đốt cháy không còn cũng lượng A trên thì nên đúng 0,34 mol O2, sau phản ứng hiện ra 3,6 gam H2O. Biết số mol X chiếm 50% tổng số mol hỗn hợp; Y với Z có số nguyên tử C thường xuyên nhau. Tính trọng lượng kết tủa nhận được khi cho A công dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3.

Xem thêm: Proofread Ing By Eangel - Human Grammar Correction & Proofreading By Eangel


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.