Các bài tập về nhị thức Newton là bài xích toán quan trọng đặc biệt trong đề thi trung học phổ biến Quốc Gia. Chăm đề này giúp học viên nắm chắn chắn dạng bài tập về: tính tổng, rút gọn gàng biểu thức, tìm hệ số và số hạng trong triển khai lũy thừa trải qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Hệ thức niu tơn


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Công thức Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh vừa lòng tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, chứng tỏ biểu thức.

Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Sách Vở Mình Đọc Và Học Hằng Ngày Lớp 7, Dàn Bài Cảm Nghĩ Về Sách Vở Mình Đọc Hàng Ngày

*
*
*

Dạng 3: khẳng định hệ số, số hạng trong triển khai lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay