Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch. Bài tập 1.5 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11 – Bài 1: Sự điện ly

1.5. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch :

1. Các chất điện li mạnh : BeF2, HBr04, K2Cr04.

Bạn đang xem: Hcn là chất điện li mạnh hay yếu

2. Các chất điện li yếu : HBrO, HCN.

*

1. BeF2 \( \to \) Be2+ +2\({F^ – }\)Quảng cáo

HBr04 \( \to \) H+ + Br\({O_4}^ – \)

K2Cr04 \( \to \) 2K+ + Cr\({O_4}^{2 – }\)

2. HBrO \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) H+ + Br\({O^ – }\)

HCN \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) H+ + C\({N^ – }\)


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 5.34 trang 51 Sách bài tập Hóa 10: Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCL dư thu được 5,6 lít khí
Bài tiếp theoBài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa 11: Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung
Danh sách bài tập
Bài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa 11: Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung
Bài tập 1.7 trang 4 sách bài tập (SBT) hóa học 11: Trong dung dịch (C{H_3})COOH 4,3.10-2 M
Bài tập trắc nghiệm 1.1, 1.2 trang 3 SBT Hóa 11: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1
Bài tập 1.3 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Giải thích tại sao dung dịch HCl trong nước dẫn
Bài tập 1.4 trang 3 SBT Hóa 11: Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi
Mục lục môn Hóa 11(SBT)


Xem đầy đủ: SBT Hóa 11


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia – Câu 1, 2, 3 trang 96 SBT Văn 11
Giải câu 1, 2, 3 trang 96 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Tìm một số dẫn chứng tiêu biểu trong đoạn trích Hạnh...
Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.
Bài 25: Hệ thống bôi trơn - Câu 2 trang 115 SGK Công nghệ 11. Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống...
Câu 3.35 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ...
Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của...
Bài trắc nghiệm bài 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 59 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao:
Bài trắc nghiệm bài 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 59 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Một thanh dẫn điện không...

Xem thêm: Liên Hệ Bản Thân Về Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Liên Hệ Bản Thân Về Quốc Phòng An Ninh


Nêu những nét nổi bật của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1929-1939
Nêu những nét nổi bật của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1929-1939. Những hậu quả nặng nề...