Cách giải những dạng bài xích tập về lực Lo-ren-xơ hay, chi tiết

A. Phương thức & Ví dụ

Lực Lorenxơ fL→:

+ có điểm để lên điện tích .

Bạn đang xem: Hãy vẽ chiều của lực lorenxo trong các hình sau

+ tất cả phương vuông góc cùng với v→ và B→


+ gồm chiều: xác minh theo qui tắc bàn tay trái “đặt bàn tay trái không ngừng mở rộng để các véc tơ B→ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ bỏ cổ tay cho ngón tay giữa là chiều của v→, khi đó, ngón mẫu choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ giả dụ hạt mang điện dương; hạt sở hữu điện âm thì lực Lorenxơ có chiều ngược cùng với chiều ngón tay cái”

+ có độ lớn: fL = B.v.|q|sinα, với α = ∠(v→, B→)

*

Quảng cáo

Một số lưu giữ ý:

+ Lực hướng tâm:

*

+ lúc góc α = 90° thì hạt chuyển động tròn đều. Lúc này Lorenxơ đóng vai trò lực hướng tâm nên:

*

+ Với vận động tròn phần lớn thì ta gồm :

*

+ Khi năng lượng điện tích vận động điện ngôi trường B→ với cường độ năng lượng điện trường E→ thì điện tích chịu tác dụng đồng thời nhì lực: lực năng lượng điện Fđ→ cùng lực tự Ft→.

+ Khi điện tích vận động thẳng các thì thích hợp lực nhân kiệt lên điện tích bởi không .+ khi electron được gia tốc bởi hiệu điện cụ U thì nó sẽ có động năng :

*

Quảng cáo

Ví dụ 1: mang lại điện tích q B→, chiều của các vectơ B→ cùng v→ được màn biểu diễn như hình. Hãy vận dụng quy tắc bàn tay trái khẳng định chiều của lực Lorenxơ.

*

Hướng dẫn:

+ Khi vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác lập chiều của lực Lorenxơ ta cần ân cần :Khi q > 0 thì chiều của lực Lorenxơ là chiều của ngón tay loại .Khi q + Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm sao để cho các đường chạm màn hình từ B→ chiếu qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay cho ngón tay thân trùng với chiều của vectơ v→, ngón chiếc choãi ra 90°, khi ấy chiều của lực Lorenxơ ngược hướng với chiều chỉ của ngón cái.

+ Chiều của vectơ lực Lorenxơ fL→ phía từ trên xuống (như hình).

*

Quảng cáo

Ví dụ 2: đến điện tích q > 0 bay vào trong sóng ngắn B→, chiều của các vectơ B→ và v→ được trình diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái khẳng định chiều của lực Lorenxơ.

*

Hướng dẫn:

Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao để cho các đường chạm màn hình từ B→ chiếu thẳng qua lòng bàn tay, chiều từ bỏ cổ tay đến ngón tay giữa trùng với chiều của vectơ v→, ngón chiếc choãi ra 90° đó là chiều của lực Lorenxơ.

*

Ví dụ 3: Một proton bay vào vào từ trường các theo phương phù hợp với đường sức xuất phát từ một góc α. Vận tốc ban đầu của proton v = 3.107 m/s và từ ngôi trường có cảm ứng từ B = 1,5 T. Biết proton bao gồm điện tích q = 1,6.10-19 (C). Tính độ béo của lực Lo-ren-xơ trong những trường thích hợp sau:

a ) α = 0 ° b ) α = 30 ° c ) α = 90 °

Hướng dẫn:

Độ bự của lực Lorenxơ : fL = Bv | q | sinαa ) khi α = 0 ⇒ fL = Bv | q | sin0 = 0b ) khi α = 30 ° ⇒ fL = Bv | q | sin30 ° = 0,5 Bv | q |Thay số : fL = 0,5. 1,5. 3.107.1,6. 10-19 = 3,6. 10-12 ( N )c ) lúc α = 90 ° ⇒ fL = Bv | q | sin90 ° = Bv | q |Thay số : fL = 1,5. 3.107.1,6. 10-19 = 7,2. 10-12 ( N )

Ví dụ 4: Một electron được vận tốc bởi hiệu điện ráng U = 2000 V, sau đó bay vào từ bỏ trường phần đa có cảm ứng từ B = 10-3 T theo phương vuông góc với đường sức tự của tự trường. Biết cân nặng và điện tích của electron là m cùng e mà

*
. Quăng quật qua vận tốc của electron khi mới bắt đầu được tốc độ bởi hiệu điện gắng U. Tính:

a ) nửa đường kính quỹ đạo của electron .b ) Chu kì tảo của electron .

Hướng dẫn:

Công của electron lúc được gia tốc bởi hiệu điện nỗ lực U : A = qU = | e | UTheo định lý biến hóa thiên đụng năng ta gồm : Wđ2 – Wđ1 = A

Vì vứt qua tốc độ của electron khi mới bắt đầu được vận tốc bởi hiệu điện cố kỉnh U cần Wđ1 = 0


*

a) vị electron bay vào trường đoản cú trường tất cả v→ ⊥ B→ yêu cầu lực Lo-ren-xơ là lực phía tâm, bắt buộc ta có:

*

*

b ) Chu kì con quay của electron :

*

Ví dụ 5: Một chùm hạt α có vận tốc ban đầu không đáng chú ý được tăng tốc vày hiệu điện thay U = 106 V. Sau khoản thời gian tăng tốc, chùm hạt cất cánh vào từ trường sóng ngắn đều cảm ứng từ B = 1,8T. Phương bay của chùm hạt vuông góc cùng với đường chạm màn hình từ.

a ) Tìm vận tốc của hạt α lúc nó mở màn cất cánh vào từ bỏ trường. M = 6,67. 10-27 kilogam ; mang đến q = 3,2. 10-19 C .b ) tìm độ bự lực Lo-ren-xơ khả năng lên phân tử .

Hướng dẫn:

a ) Công của electron khi được gia tốc bởi hiệu điện nạm U : A = qU+ Theo định lý biến thiên đụng năng ta tất cả : Wđ2 – Wđ1 = A+ Vì bỏ dở tốc độ của electron khi bắt đầu mở màn được tần suất bởi hiệu điện nuốm U cần Wđ1 = 0

*

b ) Độ bự lực Lo-ren-xơ kỹ năng lên phân tử : f = Bvq = 5,64. 10-12 .

B. Bài xích tập

Bài 1: mang đến điện tích q > 0 bay vào trong sóng ngắn từ trường B→, chiều của những vectơ gia tốc v→ cùng lực Lorenxơ fL→ được màn biểu diễn như hình. Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của chạm màn hình từ B→.

*

Hiển thị lời giải

*

+ Đặt bàn tay trái xòe rộng, thế nào cho chiều trường đoản cú cổ tay cho ngón tay thân trùng với chiều của vectơ v→, ngón loại choãi ra 90° chỉ theo chiều của lực Lorenxơ fL→ tính năng lên hạt với điện tích q. Lúc đó khunh hướng vào lòng bàn tay là chiều của vectơ chạm màn hình từ B→.

+ Chiều của vectơ B→ phía từ không tính vào trong như hình.

Bài 2: cho điện tích q B→, chiều của các vectơ chạm màn hình từ B→ với lực Lorenxơ fL→ được biểu diễn như hình. Hãy vận dụng quy tắc bàn tay trái xác minh chiều của vectơ vận tốc v→.

*

Hiển thị lời giải

*

+ Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao để cho các đường cảm ứng từ B→ chiếu thẳng qua lòng bàn tay, ngón mẫu choãi ra 90°, chiều của lực Lorenxơ fL→ lúc này ngược chiều với chiều của ngón cái. Lúc đó vectơ vận v→ bao gồm chiều trường đoản cú trong ra bên ngoài như hình vẽ.

+ Chiều của vectơ gia tốc v→ hướng từ trong ra bên ngoài mặt phẳng hình vẽ (như hình).

Bài 3: Một electron bay vào vào từ trường hồ hết với vận tốc thuở đầu vuông góc với B→. Tính độ béo của fL→ giả dụ v = 2.105 m/s cùng B = 0,2 T. Cho biết electron tất cả độ bự e = 1,6.10-19 C.

Hiển thị lời giảiĐộ khủng của lực Lorenxơ kỹ năng lên phân tử :fL = Bvqsinα = 0,2. 2.105.1,6. 10-19. Sin90 ° = 6,4. 10-15 ( N )

Bài 4: Một electron có khối lượng m = 9,1.10-31 kg, hoạt động với vận tốc ban đầu v0 = 107 m/s, vào một tự trường phần đa B→ thế nào cho v0→ vuông góc với những đường sức từ. Qũy đạo của electron là một trong những đường tròn bán kính R = trăng tròn mm. Search độ mập của chạm màn hình từ B.

Hiển thị lời giải

Khi electron hoạt động vào từ trường với vận tốc thuở đầu vuông góc với chạm màn hình từ B→ thì electron sẽ chuyển động tròn đều, cho nên vì thế lực Lorenxơ là lực phía tâm đề xuất ta có:

*

Bài 5: Một proton có khối lượng m = 1,67.10-27 kg hoạt động theo một tiến trình tròn nửa đường kính 7 centimet trong một từ trường sóng ngắn đều chạm màn hình từ B = 0,01T. Xác định vận tốc cùng chu kì quay của proton.

Hiển thị lời giải

Vì proton chuyển động với quy trình tròn bắt buộc lực Lorenxơ là lực hướng tâm, vì vậy ta có:

+ Vì vận động tròn đều nên :

*

+ Vận tốc chuyển động của proton trên tiến trình tròn:

*

Bài 6: Một electron có vận tốc ban sơ bằng 0, được gia tốc bằng một hiệu điện nỗ lực U = 500 V, sau đó bay vào theo phương vuông góc với đường sức từ. Chạm màn hình từ của từ trường sóng ngắn là B = 0,2T. Bán kính quỹ đạo của electron.

Hiển thị lời giảiTheo định lý cồn năng ta bao gồm : Wđ2 – Wđ1 = Angoại lực

*

+ bởi vì proton vận động với hành trình tròn bắt buộc lực Lorenxơ là lực phía tâm, cho nên vì vậy ta có:

*

Bài 7: Một hạt điện tích q = 1,6.10-18 C chuyển động theo tiến trình tròn vào từ trường phần đông với bán kính quỹ đạo là 5 m, dưới tính năng của từ bỏ trường phần đa B = 4.10-2 T, hãy xác minh :

a ) vận tốc của năng lượng điện nói bên trên .b ) Lực từ tác dụng lên năng lượng điện .c ) Chu kì hoạt động vui chơi của điện tích. Mang lại biết cân nặng của hạt năng lượng điện 3,28. 10-26 kilogam .Hiển thị lời giảia ) vì electron bay vào từ trường và vận động trên tiến trình tròn đề xuất lực Lo-ren-xơ là lực hướng tâm, do đó ta bao gồm :

*

b ) Độ phệ lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt : f = Bvq = 6,24. 10-13 ( N )

c) Chu kì tảo của electron:

*

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có phầm mềm VietJack trên điện thoại cảm ứng thông minh cảm ứng, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài bác giảng …. Không đem phí. Sở hữu ngay áp dụng trên android và quả táo .

Xem thêm: Cho Từ Từ Từng Giọt Dung Dịch Chứa B Mol Hcl, Vào Dung Dịch Chứa A Mol Na2Co3

*
*

Nhóm học tập facebook miễn tầm giá cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi shop chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:


Theo dõi công ty chúng tôi không tính chi phí trên social facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các phản hồi không cân xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.