Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Đối với hàm số y=ax^2, nhờ các bảng giá trị vừa tính được, hãy cho biết...

Bạn đang xem: Hàm số y

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 . Đối với hàm số y = 2x2, khi x

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Cho hai hàm số y=1/2x^2 và y=-1/2x^2...

Xem lời giải


Bài 1 trang 30 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức

Xem lời giải


Bài 2 trang 31 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 31 SGK Toán 9 tập 2. Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100 m.

Xem thêm: Câu Chuyện Ngắn Về Lối Sống Giản Dị Của Bác Hồ, Kể 1 Câu Chuyện Về Lối Sống Giản Dị Của Bác Hồ

Xem lời giải


Bài 3 trang 31 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 31 SGK Toán 9 tập 2. Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.