*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm giá chỉ trị to nhất, giá bán trị bé dại nhất của hàm số sau (y = 1 + 3sin left( 2x - dfracpi 4 ight))


*

Tìm tập giá chỉ trị bé dại nhất, giá bán trị lớn số 1 của hàm số sau (y = dfracsin 2x + 2cos 2x + 32sin 2x - cos 2x + 4)


Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn số 1 của hàm số sau

(y = 3left( 3sin x + 4cos x ight)^2 + 4left( 3sin x + 4cos x ight) + 1)


Tìm m để bất phương trình (dfrac3sin 2x + cos 2xsin 2x + 4cos ^2x + 1 le m + 1) đúng với tất cả (x in mathbbR)


Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn số 1 và giá chỉ trị bé dại nhất của hàm số (y = cos 2x + cos x). Khi đó (M + m) bằng bao nhiêu?


Có bao nhiêu giá trị (x in left< 0;5pi ight>) để hàm số (y = an x) thừa nhận giá trị bởi 0?


Xét sự đổi thay thiên của hàm số (y = 1 - sin x) trên một chu kì tuần trả của nó. Trong các kết luận sau, tóm lại nào sai?


Cho các mệnh đề sau:

(I): Hàm số (y = sin x) tất cả chu kì là (dfracpi 2).

Bạn đang xem: Hàm số y cosx

(II): Hàm số (y = an x) có tập giá trị là (mathbbRackslash left k in m Z ight\)

(III): Đồ thị hàm số (y = cos x) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số (y = cot x) nghịch phát triển thành trên (left( - pi ;0 ight))

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?


Tìm m để hàm số (y = sqrt 8cos x - 6sin x - left( 3sin x - 4cos x ight)^2 - 2m ) bao gồm tập xác minh là R.

Xem thêm: Phân Tích Tâm Trạng Của Nhân Vật Liên Trong Truyện Hai Đứa Trẻ


Cho hàm số $y=dfracm sin x+1cos x+2$. Bao gồm bao nhiêu giá trị nguyên của thông số $m$ trực thuộc đoạn $<-5 ; 5>$ sao để cho giá trị nhỏ dại nhất của $y$ nhỏ hơn $-1$?


Hằng ngày mực nước của bé kênh tăng và giảm theo thủy triều. Độ sâu (h) của mực nước trong kênh được xem tại thời khắc (t) trong một ngày bởi phương pháp (h = 3cos left( dfracpi t8 + dfracpi 4 ight) + 12). Mực nước của kênh tối đa khi


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.