Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 5: Hàm số giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 5 trang 63: Tính các giá trị khớp ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 5 trang 63: Tính với lập bảng những giá trị khớp ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v 5 10 25 50
t 10 5 2 1
Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): những giá trị tương xứng của nhì đại lượng x với y được mang lại trong bảng sau:
x-4-3-2-11234
y1694114916

Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x ko ?

Lời giải:

Nhận xét: với mỗi quý giá của x ta luôn xác minh được có một giá trị tương xứng của y cần đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bạn đang xem: Hàm số lớp 7

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

*

Lời giải:

Ta gồm y = f(x) = 3x2 + 1. Vì chưng đó:

*

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hàm số y= 5x – 1. Lập bảng báo giá trị khớp ứng của y khi:

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = 5x – 1


Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1


*

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương xứng của bọn chúng là

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x01234
y22222

Lời giải:

a) vày mọi quý giá của x ta luôn xác minh được có một giá trị tương xứng của y yêu cầu đại lượng y là hàm số của đại lượng x

b) vị mọi giá trị của x ta luôn xác định được có một giá trị khớp ứng của y bắt buộc đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Nhận xét: với mọi x thì y luôn nhận một quý giá là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số
*

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12

Lời giải:


*

b) Lần lượt vắt x vì chưng -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào cách làm

*
ta được các giá trị tương ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Xem thêm: Tai Game Danh Bai Bigone 2016 Tải Xuống, Tai Game Danh Bai Bigone 2016

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
-2 -3 -4 6 2,4 2 1
Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta bao gồm y= f(x) = x2 – 2

Do đó f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác minh nào sau đó là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta gồm y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên xác minh là đúng.


*

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên xác minh là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số
*

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau