Định nghĩa về vectơ, độ nhiều năm của vectơ, thế như thế nào là 2 vectơ cùng phương, 2 vectơ bằng nhau, 2 vectơ đối nhau trong Hình học 10.

Bạn đang xem: Tích vô hướng của hai vectơ

Bắt đầu vào lớp 10 các em được học về vectơ, vectơ bao gồm ý nghĩa quan trọng vào môn Hình học nói riêng với trong Toán học nói chung.

Vectơ là gì?

– Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

– Mỗi vectơ tất cả một điểm đầu cùng một điểm cuối.

Vectơ gồm điểm là A với điểm cuối là B được kí hiệu là

Quy ước: Vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau là vectơ không. Kí hiệu:

*
.

Độ nhiều năm vectơ

Độ nhiều năm của vectơ là độ nhiều năm của đoạn thẳng tất cả hai đâù mút là điểm đầu cùng điểm cuối của vectơ đó.

Độ dài của kí hiệu:

*
.

Hai vectơ cùng phương

– hai vectơ thuộc phương nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên nhị đường thẳng tuy nhiên song.

– nhì vectơ cùng phương bao gồm thể thuộc hướng hoặc ngược hướng:

+ nhị vectơ , cùng hướng , kí hiệu:

*
. + nhị vectơ ngược hướng, kí hiệu:
*
.

Hai vectơ bằng nhau

Hai vectơ , bằng nhau, kí hiệu:

*
.

Xem thêm: Khí Nito Tương Đối Trơ Ở Nhiệt Độ Thường Vì, Khí Nitơ Tương Đối Trơ Ở Nhiệt Độ Thường Là Do A

*

Hai vectơ đối nhau

Hai vectơ , đối nhau, kí hiệu:

*
.