Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

2 vật nhỏ mang điện tích đặt trong ko khí bí quyết nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng số của 2 vật 

*

F=(fracr^2)

→ |q1q2|=(fracF.r^2k=frac1,8.1^29.10^9=2.10^-10left(C^2 ight))

mà q1,q2 đẩy nhau =>q1q2=2.10-10 C2

Q=q1 + q2 =3.10-5 C

Đặt S=q1+q2, P=q1q2

giải pt bậc nhì X2 -SX+ P=0 : ta được q1 =2.10-5 C

q2 = 1.10-5 C2 vật nhỏ tuổi mang năng lượng điện tích để trong ko khí biện pháp nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng số của 2 vật (Q=3 imes10^-5C) . Tìm điện tích mỗi vật 2 vật bé dại mang điện tích đặt trong không khí giải pháp nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng số của 2 vật (Q=3 imes10^-5C) . Tìm điện tích từng vật 


2 vật nhỏ dại mang điện tích để trong ko khí cách nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng cộng của 2 vật (Q=3 imes10^-5) . Kiếm tìm điện tích từng vật 


2 vật nhỏ mang năng lượng điện tích để trong không khí biện pháp nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng số của 2 vật (Q=3 imes10^-5) . Kiếm tìm điện tích mỗi vật 


Bài 1. Hai năng lượng điện điểm bí quyết nhau một khoảng r =10cm trong không khí, đẩy nhau bởi một lực F = 5,4N. Điện tích tổng số của hai năng lượng điện điểm là 5.10-6C. Tính điện tích của mỗi điện tích điểm


2 năng lượng điện điểm đều bằng nhau đặt trong không khí cách nhau r = 4cm . Lực đẩy tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng F = 10-5N.

Bạn đang xem: Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau 1m

a) tra cứu độ lớn của mỗi điện tích .

b) tìm khoảng cách r1 giữa chúng để lực đẩy tĩnh điện F1=2,5( imes)10-6N .

c) nhúng chúng vào rượu bao gồm hằng số điện môi là 27 , không thay đổi khoảng giải pháp r thì lực đẩy giữa bọn chúng là từng nào ?

 


2 trái cầu nhỏ dại hoàn toàn giống như nhau có điện tích q1=1,3.10-9C cùng q2=6,5.10-9C để trong ko khí bí quyết nhau khoảng r thì đẩy nhau cùng với lực F . Cho 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi mang đến chúng vào hóa học điện môi lỏng cũng giải pháp nhau khoảng r thì lực đẩy giữa bọn chúng cũng bởi F . Xác minh hằng số điện môi của hóa học lỏng .


2 quả cầu nhỏ tuổi hoàn toàn giống như nhau có điện tích q1=1,3.10-9C và q2=6,5.10-9C đặt trong ko khí biện pháp nhau khoảng tầm r thì đẩy nhau với lực F . Cho 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi đến chúng vào chất điện môi lỏng cũng cách nhau khoảng tầm r thì lực đẩy giữa bọn chúng cũng bằng F . Xác định hằng số năng lượng điện môi của hóa học lỏng .

Xem thêm: Bài Giảng Toán Rời Rạc: Lý Thuyết Toán Rời Rạc, Lý Thuyết Tập Hợp


2 điện tích điểm đều nhau đặt trong không khí cách nhau r = 4cm . Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng F = 10-5N.