Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

2 vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng cộng của 2 vật 

*

F=\(\frac{k.\left|q_1.q_2\right|}{r^2}\)

→ |q1q2|=\(\frac{F.r^2}{k}=\frac{1,8.1^2}{9.10^9}=2.10^{-10}\left(C^2\right)\)

mà q1,q2 đẩy nhau =>q1q2=2.10-10 C2

Q=q1 + q2 =3.10-5 C

Đặt S=q1+q2, P=q1q2

giải pt bậc hai X2 -SX+ P=0 : ta được q1 =2.10-5 C

q2 = 1.10-5 C2 vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng cộng của 2 vật \(Q=3\times10^{-5}C\) . Tìm điện tích mỗi vật 2 vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng cộng của 2 vật \(Q=3\times10^{-5}C\) . Tìm điện tích mỗi vật 


2 vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng cộng của 2 vật \(Q=3\times10^{-5}\) . Tìm điện tích mỗi vật 


2 vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau r=1m , đẩy nhau lực F=1,8N . Điện tích tổng cộng của 2 vật \(Q=3\times10^{-5}\) . Tìm điện tích mỗi vật 


Bài 1. Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r =10cm trong không khí, đẩy nhau bằng một lực F = 5,4N. Điện tích tổng cộng của hai điện tích điểm là 5.10-6C. Tính điện tích của mỗi điện tích điểm


2 điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau r = 4cm . Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng F = 10-5N.

Bạn đang xem: Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau 1m

a) tìm độ lớn của mỗi điện tích .

b) tìm khoảng cách r1 giữa chúng để lực đẩy tĩnh điện F1=2,5\(\times\)10-6N .

c) nhúng chúng vào rượu có hằng số điện môi là 27 , giữ nguyên khoảng cách r thì lực đẩy giữa chúng là bao nhiêu ?

 


2 quả cầu nhỏ hoàn toàn giống nhau mang điện tích q1=1,3.10-9C và q2=6,5.10-9C đặt trong không khí cách nhau khoảng r thì đẩy nhau với lực F . cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi cho chúng vào chất điện môi lỏng cũng cách nhau khoảng r thì lực đẩy giữa chúng cũng bằng F . xác định hằng số điện môi của chất lỏng .


2 quả cầu nhỏ hoàn toàn giống nhau mang điện tích q1=1,3.10-9C và q2=6,5.10-9C đặt trong không khí cách nhau khoảng r thì đẩy nhau với lực F . cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi cho chúng vào chất điện môi lỏng cũng cách nhau khoảng r thì lực đẩy giữa chúng cũng bằng F . xác định hằng số điện môi của chất lỏng .

Xem thêm: Bài Giảng Toán Rời Rạc: Lý Thuyết Toán Rời Rạc, Lý Thuyết Tập Hợp


2 điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau r = 4cm . Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng F = 10-5N.