Hai hợp chất hữu cơ X cùng Y bao gồm cùng phương pháp phân tử là C3H7NO2, đông đảo là chất rắn ở điều kiện thường.

Bạn đang xem: Hai hợp chất hữu cơ x và y có cùng ctpt là c3h7no2

Chất X bội phản ứng với dung dịch NaOH, giải hòa khí, suy ra X là muối bột amoni, tất cả công thức là CH2=CHCOONH4 (amoni acrylat) hoặc HCOOH3NCH=CH2 (vinylamoni fomat).

Chất Y gồm phản ứng trùng ngưng, suy ra Y là amino axit, gồm công thức là H2NCH2CH2COOH (axit 3 – aminopropanoic) hoặc CH3CH(H2N)COOH (axit 2 – aminopropanoic). Vậy căn cứ vào các phương án suy ra X cùng Y thứu tự là amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.

Phương trình bội nghịch ứng :

*


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Khi thủy phân tripeptit: H2N-CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

sẽ tạo nên các a - amino axit làm sao ?


A. H2NCH2COOH, CH3CH(NH2)COOH


B. H2NCH(CH3)COOH, H2NCH(NH2)COOH


C. H2NCH2CH(CH3)COOH, H2NCH2COOH


D. CH3CH(NH2)CH2COOH, H2NCH2COOH


Câu 2:


Phát biểu nào sau đó là đúng ?


A. Amino axit là hòa hợp chất tất cả tính lưỡng tính


B. Trong môi trường kiềm, đipetit mạch hở tính năng được cùng với Cu(OH)2 mang lại hợp chất màu tím


C. vào một phân tử tetrapeptit mạch hở bao gồm 4 link peptit


D. những hợp chất peptit nhát bền trong môi trường thiên nhiên bazơ mà lại bền trong môi trường xung quanh axit


Câu 3:


Glyxin công dụng được với tất cả các hóa học trong hàng nào sau đây?


A. Na2O; C2H5OH; HCl


B. CH3COOH; CO; Zn; MgO; O2


C. CH3OH; Cu; Ca(OH)2; HCl; Na2CO3


D. CH3COOCH3; NaOH; Na; NH3; Ag


Câu 4:


Để nhận ra Gly-Ala và Gly-Gly-Gly-Ala trong nhị lọ riêng biệt biệt, dung dịch thử phải dùng là:


A. Cu(OH)2


B. NaOH


C. HCl


D. NaCl


Câu 5:


Cho các dãy gửi hóa:Glyxin→NaOHX1→HCl2X2

X2 là :


A. ClH3NCH2COOH


B. ClH3NCH2COONa


C. H2NCH2COOH


D. H2NCH2COONa


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại romanhords.com


*

liên kết
thông tin romanhords.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


romanhords.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


romanhords.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài 56-57 Thực Hành Tìm Hiểu Tình Hình Môi Trường Ở Địa Phương


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để mang lại password
rước lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


romanhords.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
romanhords.com