Nhảy đến nội dung
*

*

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng LLVT Thủ đô.

Bạn đang xem: Gương tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của llvt thủ đô hà nội

Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nên những chiến công vang dội.

Trong Cách mạng Tháng Tám, các đội tiền thân của LLVT Thủ đô đã xung kích, làm nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vừa tích cực tham gia sản xuất, vừa tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng không - Không quân đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là trận "Điện Biên Phủ trên không".

Khi đất nước thống nhất, LLVT Thủ đô Hà Nội đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, tăng cường chi viện cho mặt trận bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần bảo vệ, xây dựng, kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT Thủ đô Hà Nội luôn phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền TP Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nâng cao hiệu quả công giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô trong suốt 75 năm qua.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu LLVT Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt, vận dụng nhuần nhuyễn bài học của ông cha ta “Dựng nước đi đôi với giữ nước”, “Giữ nước từ khi nước chưa nguy” và đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ Thủ đô”.

LLVT Thủ đô cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tham gia có hiệu quả giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, sự cố môi trường, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Phải xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện, “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; tổ chức lực lượng tinh gọn, cơ động, nền nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống để cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa, là niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Numb Là Gì ? (Từ Điển Anh

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng LLVT Thủ đô.