Viết Về sở thích Bằng giờ đồng hồ Anh gọn gàng ❤️️ 18 mẫu Hay ✅ share Tuyển Tập Những bài viết Ngắn Hay lựa chọn Lọc giúp cho bạn Đọc Học xuất sắc Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng giờ đồng hồ Anh

Chi tiết cách viết đoạn văn viết về sở thích bằng tiếng Anh sau đây với những thắc mắc gợi ý cùng cách trả lời về nhà đề sở trường của phiên bản thân để giúp các em học viên thực hiện giỏi bài chất vấn viết của mình.

1. Biện pháp đặt thắc mắc về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How do you enjoy it?/ What vày you think about it?/ How vày you feel about it?/ How vị you like it?Why do you like/enjoy it?How long bởi vì you think you will continue with your hobby?What vì chưng you like doing?What sort of hobbies vì you have?What bởi vì you get up to lớn in your miễn phí time?

2. Cách lưu ý câu vấn đáp về sở thích:


My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my không tính tiền time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở trường Bằng giờ đồng hồ Anh

Tham khảo hầu hết hướng dẫn viết về sở trường bằng giờ Anh rõ ràng trong video dưới trên đây để rèn luyện cho mình cách viết tuyệt nhất.


romanhords.com tặng bạn