... GIÁO ÁN đưa ra TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9 bài bác 1: mang đến biểu thức: ( )2212121)1(21xxxxM−+−−++=a/ ... X4+x2-y2+y+10l/x6-x2+6=y3 ym/19x2+5y2+ 199 5z =9 505+3n/x2+y2+z2= 198 0o/4 4 41 2 14 199 9x x x+ + + =Bài9: chứng minh rằng những phơng trình sau không tồn tại nghiệm nguyêna/ x3+y3+z3=304 197 5 195 199 5b/x5+3x4y-5x3y2-15x2y3+xy4+12y5=33Bài10: ... +e/x3-100=225yg/ 19x5+5y+ 199 5z=x2-x+3Bài12: Giải phơng trình nghiệm nguyên: - Sinh viên: Đoàn Thị ánh Nguyệt- Lớp Đại học tập liên thông toán Lý - K503GIO N đưa ra TIT BI DNG HC SINH GII MễN TON LP 9 3...


Bạn đang xem: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9

*

... Ôn tập tổng hợp3PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOHUYỆN TRỰC NINHHƯỚNG DẪN NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN - LỚP 9 NĂM HỌC 20 09 – 2010PHẦN ĐẠI SỐI. THỜI GIAN: hết tiết 33 theo triển lẵm ... Nhất, giá trị bé dại nhất của một biểu thức - nâng cao và cải cách và phát triển toán 8 tập 2.- siêng đề rất trị - nâng cao và phát triển toán 9 tập 1.7-8Biến thay đổi rút gọn các biểu thức đựng căn thức bậc ... Lý.IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN CỤ THỂ ( mỗi tuần1 buổi = 3tiết hình học) Tuần siêng đề văn bản Ghi chú1Ôn tập lại kỹ năng và kiến thức hình học lớp 8.- bài xích tập về diện tích, tỷ số diện tích - Về tam...
*

... Khiếu nại x, y > 0 cùng 2x + xy = 4. 21. Cho một 1 1 1S 1. 199 8 2. 199 7 k( 199 8 k 1) 199 8 1= + + + + +- + -. Hãy đối chiếu S cùng 199 82. 199 9. 22. Minh chứng rằng : ví như số thoải mái và tự nhiên a không hẳn ... Bunhiacôpxki cùng Cauchy : ()2 2 22 2A x 99 . 99 1. 101 x x (99 1) (99 101 x ) x .10. 200 xx 200 x10. 10002= + - £ + + - = - 49 1,159 1
*

70 1,226 1
*

23 6,910 35
*

19 4,968 6
10 10,271 29
88 2,215 43
23 5,052 8
23 809 0Xem thêm: Các Phát Minh Vĩ Đại Nhất Trong Lịch Sử Nhân Loại, 10 Phát Minh Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Loài Người