Một số để ý khi áp dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất cứ thời điểm như thế nào của một trang, hay như là muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích con chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 6

♥ ước ao tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích con chuột vào biểu tượng

*

Danh sách bài xích giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ tiết 1 Tập hợp

§ ngày tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp những số trường đoản cú nhiên.

§ máu 1 Tập hợp những số từ nhiên

§ huyết 2 Tập hợp những số từ nhiên

§ tiết 3 Tập hợp những số từ nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ những số tự nhiên.

§ máu 1 Phép cộng, phép trừ các số từ nhiên

§ máu 2 Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số trường đoản cú nhiên.

§ tiết 1 Phép nhân, chia các số từ nhiên

§ máu 2 Phép nhân, chia những số từ bỏ nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

§ máu 1 Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

§ tiết 2 Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

§ huyết 3 Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

Bài 6. Máy tự triển khai các phép tính.

§ máu 1 trang bị tự thực hiện các phép tính

§ huyết 2 trang bị tự triển khai các phép tính

Bài 7. Quan hệ phân chia hết. đặc điểm chia hết.

§ quan tiền hệ phân tách hết. Tính chất chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết đến 2, cho 5.

§ Dấu hiệu chia hết đến 2, cho 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết đến 3, cho 9.

§ tín hiệu chia hết mang lại 3, đến 9

Bài 10. Số nguyên tố. Thích hợp số.

§ Tiết 1 số nguyên tố. Hợp số

§ tiết 2 Số nguyên tố. Vừa lòng số

Bài 11. Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố.

§ máu 1 Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố

§ ngày tiết 2 Phân tích một vài ra vượt số nguyên tố

Bài 12. Ước thông thường và ước chung mập nhất

§ ngày tiết 1 Ước thông thường và cầu chung to nhất

§ huyết 2 Ước thông thường và mong chung phệ nhất

§ ngày tiết 3 Ước chung và ước chung bự nhất

Bài 13. Bội tầm thường và bội chung bé dại nhất

§ tiết 1 Bội thông thường và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ máu 2 Bội bình thường và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ tiết 3 Bội phổ biến và bội chung nhỏ tuổi nhất

Bài tập cuối chương I

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương I

§ tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ máu 1 Tập hợp các số nguyên

§ tiết 2 Tập hợp những số nguyên

§ tiết 3 Tập hợp những số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ ngày tiết 1 Phép cộng các số nguyên

§ huyết 2 Phép cộng những số nguyên

§ tiết 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ huyết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

§ tiết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

Bài 5. Phép nhân những số nguyên

§ ngày tiết 1 Phép nhân các số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép nhân những số nguyên

Bài 6. Phép phân chia hết nhị số nguyên. Quan hệ phân chia hết vào tâp thích hợp số nguyên.

§ máu 1 Phép chia hết nhì số nguyên. Quan tiền hệ phân tách hết vào tâp hợp số nguyên

§ tiết 2 Phép phân chia hết hai số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết trong tâp đúng theo số nguyên

§ ngày tiết 3 Phép phân chia hết nhì số nguyên. Quan liêu hệ phân tách hết trong tâp phù hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ huyết 1 Ôn tập chương II

§ máu 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tứ kinh doanh

§ máu 1 Đầu tứ kinh doanh

§ tiết 2 Đầu bốn kinh doanh

§ tiết 3 Đầu tư kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ ngày tiết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ ngày tiết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ huyết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ huyết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ máu 1 Hình bình hành

§ máu 2 Hình bình hành

§ máu 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ ngày tiết 1 Hình thang cân

§ máu 2 Hình thang cân

§ huyết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình bao gồm trục đối xứng.

§ ngày tiết 1 Hình bao gồm trục đối xứng

§ huyết 2 Hình bao gồm trục đối xứng

Bài 6. Hình có tâm đối xứng.

§ huyết 1 Hình gồm tâm đối xứng

§ tiết 2 Hình bao gồm tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn.

§ máu 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ máu 2 Đối xứng vào thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương III

§ tiết 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, đối chiếu và up load dữ liệu.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Khuyến Khích Là Gì, Từ Điển Tiếng Việt Khuyến Khích

Bài 2. Biểu đồ cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một vài trò nghịch và thí nghiệm 1-1 giản

Bài 4. Phần trăm thực nghiệm trong một vài trò đùa và thí nghiệm đối chọi giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số với tử và chủng loại là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Lếu láo số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân tách số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm cho tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai vấn đề về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung người (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến đường thẳng cắt nhau. Hai tuyến đường thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Bố trí thành các vị trí thẳng hàng

ĐÃ HOÀN THÀNH TẬP HỢP BÀI GIẢNG PPT TOÁN 6 CÁNH DIỀU. HỮU ÍCH HÃY ẤN LIKE. CẢM ƠN!