Lý thuyết đồ lý 12 bài bác 1. Dao động điều hòa

I. Dao động cơ

1. Thế làm sao là dao động cơ?

Các thứ chuyển động qua lại quanh một vị trí sệt biệt, điện thoại tư vấn là vị trí thăng bằng (thường là địa chỉ của vật lúc đứng yên) hotline là dao động cơ.

Bạn đang xem: Giải vật lý lớp 12 bài 1

2. Dao động tuần hoàn

Dao động cơ của một vật có thể là tuần trả hoặc không tuần hoàn. Nếu sau phần nhiều khoảng thời hạn bằng nhau, vật quay lại vị trí cũ theo hướng cũ thì dao động của vật đó là tuần hoàn. Con lắc đồng hồ dao động tuần hoàn, trong khi chiếc thuyền thì dao động ko tuần hoàn.

Dao động tuần hoàn gồm thể bao gồm mức độ phức tạp khác nhau tùy theo vật giỏi hệ vật dao động. Dao động tuần hoàn dễ dàng nhất là dao động điều hòa.

II .Phương trình của dao động điều hòa

1. Ví dụ mang đến điểm M chuyển động tròn đều trên một mặt đường tròn theo chiều dương cùng với tốc độ góc ω. Gọi phường là hình chiếu của điểm M lên trục Ox như hình vẽ. Ta thấy điểm phường dao động bên trên trục Ox quanh gốc tọa độ O. Hãy xét xem dao động của điểm p có đông đảo đặc điểm gì?

 

*

Đặt OM = A, phương trình của tọa độ x được viết thành:

x = Acos (ωt + φ)

Vì hàm sin tốt côsin là một hàm điều hòa, yêu cầu dao động của điểm phường được gọi là dao động điều hòa.

2. Định nghĩa

Dao động điều hòa là dao động trong những số đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình

Phương trình của dao động điều hòa: x = Acos (ωt + φ)

A: biên độ dao động là độ lệch cực to của vật. Vị thế biên độ dao động là một số dương.

(ωt+φ): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rađian (rad).

φ: pha ban đầu của dao động (-π4. Chú ý

a) Điểm p. Dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn luôn có thể được xem như là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn trực tiếp đó.

b) Đối cùng với phương trình dao động điều hòa: x = Acos (ωt + φ) lựa chọn trục x làm cho gốc để tính trộn của dao động với chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc P 1OM vào chuyển động tròn đều.

III. Chu kì. Tần số. Tần số góc của dao động điều hòa

1. Chu kì cùng tần số

Dao động điều hòa cũng có tính chất tuần hoàn.

Chu kì T là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần, đơn vị là giây (s).

Tần số f là số dao động toàn phần thực hiện được vào một giây, đơn vị là héc (Hz).

2. Tần số góc

Tần số góc 

*
, đơn vị chức năng là rađian bên trên giây (rad/s).

IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

1. Vận tốc

Công thức tính vận tốc: v = x′ = −ωAsin(ωt + φ)

2. Gia tốc

Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian:

a = v′= −ω2Acos(ωt + φ)

= −ω2x

Vectơ gia tốc luôn luôn luôn phía về vị trí thăng bằng và bao gồm độ bự tỉ lệ với độ bự của li độ.

Tại địa điểm biên, vận tốc bằng 0, còn gia tốc bao gồm độ khủng cực đại. Tại vị trí cân nặng bằng, gia tốc bởi 0, còn vận tốc tất cả độ lớn cực đại.

Xem thêm: Công Thức Tính Cảm Ứng Từ Công Thức Cảm Ứng Từ, Từ Thông Công Thức Tính Hiện Tượng Cảm Ứng Từ

V. Đồ thị của dao động điều hòa

Đồ thị của dao động điều hòa là một mặt đường hình sin.