Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 3 trang 56: Hãy viết cách làm tính :

a) Cạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chữ nhật gồm kích thước đổi khác nhưng luôn có diện tích s bằng 12 cm2 ;

b) Lượng gạo y (kg) trong mỗi bao theo x khi chia phần nhiều 500kg vào x bao ;

c) tốc độ v (km/h) theo thời gian t (h) của một vật vận động đều bên trên quãng con đường 16 km.

Bạn đang xem: Giải toán bài đại lượng tỉ lệ nghịch

Lời giải

Ta gồm : a) y = 12/x

b) y = 500/x

c) v = 16/t

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 3 trang 57: cho biết thêm y tỉ trọng nghịch cùng với x theo hệ số tỉ lệ – 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ nào ?

Lời giải

Ta gồm : y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ – 3,5 ⇒

*

⇒ x = y . (-3,5) hay

*

Vậy x tỉ lệ nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 3 trang 57: cho biết thêm hai đại lượng y và x tỉ lệ thành phần nghịch cùng nhau :
x X1 = 2 X2 = 3 X3 = 4 X4 = 5
y Y1 = 30 Y2 = ? Y3 = ? Y4 = ?

a) Tìm thông số tỉ lệ ;

b) nỗ lực mỗi vệt “?” trong bảng trên bằng một số thích hòa hợp ;

c) tất cả nhận xét gì về tích hai giá bán trị tương ứng x1y1; x2y2; x3y3;x4y4 của x cùng y

Lời giải

Ta có :

a) y và x là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch cùng nhau ⇒ y = a/x

Nên hệ số tỉ lệ a = x.y = 2.30 = 60

b)

x X1 = 2 X2 = 3 X3 = 4 X4 = 5
y Y1 = 30 Y2 = đôi mươi Y3 = 15 Y4 = 12

c) x1y1 = x2y2 = x3y3 = x4y4 = 60

Bài 12 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1): cho thấy hai đại lượng x với y tỉ trọng nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15.

a) Tìm hệ số tỉ lệ.


b) Hãy trình diễn y theo x.

c) Tính giá trị của y lúc x = 6 và x = 0.

Lời giải:

a) x với y là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch theo tỉ số a

Khi đó ta có
tốt x.y = a.

Theo đề bài xích x=8 thì y =15 nên a = x.y = 8.15 =120

Vậy y và x tỉ lệ nghịch theo thông số 120.

b)Biểu diễn y theo x :

*

c)Khi x = 6 thì

*
.

Khi x= 10 thì

*

Bài 13 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1): cho biết x cùng y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống vào bảng sau :
x0,5-1,246
y3-21,5

Lời giải:

Gọi thông số tỉ lệ của x với y là a, tức thị xuất xắc x.y = a.

Ta gồm x = 4 thì y = 1,5 bắt buộc suy ra a = x.y = 4.1,5 = 6.

Vậy x.y = 6.

Khi x = 0,5 thì y = 6 : 0,5 = 12.

Khi x = -1,2 thì y = 6 : (-1,2) = -5

Khi y = 3 thì x = 6 : 3 =2

Khi y = -2 thì x = 6 : (-2) = -3.

Khi x = 6 thì y = 6 : 6 = 1.

Vậy ta bao gồm bảng sau :

x0,5-1,22-346
y12-53-21,51
Bài 14 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1): cho thấy 35 công nhân xây một căn nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 người công nhân xây một ngôi bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất thao tác của mỗi công nhân là như nhau)

Lời giải:

Vì năng suất thao tác làm việc của mỗi cá nhân là đồng nhất nên số người công nhân và số ngày xây kết thúc ngôi đơn vị là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch .

Xem thêm: Dđường Kính - Đường Kính Là Gì

Gọi số người công nhân là y (công nhân); số ngày xây hoàn thành ngôi công ty là x (ngày)

Ta gồm x.y = a

Khi y = 35 thì x = 168 đề nghị ta tất cả a = 35.168 = 5880.

Do kia x.y = 5880.

Vậy lúc y = 28 thì x = 5880 : 28 =210.

Vậy 28 người công nhân xây khu nhà ở đó không còn 210 ngày.

Bài 15 (trang 58 SGK Toán 7 Tập 1): a) cho thấy thêm đội A cần sử dụng x sản phẩm cày (có thuộc năng suất) để cày dứt một cánh đồng không còn y giờ. Nhị đại lượng x vày có tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

b) cho biết x là số trang đã đọc hoàn thành và y là số trang còn lại chưa phát âm của một quyển sách. Hỏi x và y có phải là hai đại lượng tỉ trọng nghịch không?

c) cho biết thêm a(m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe pháo trên đoạn đường xe lăn từ A cho B. Hỏi a với b liệu có phải là hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch không?

Lời giải:

a) Tích xy là hằng số ( diện tích s cánh đồng ) bắt buộc x cùng y tỉ trọng nghịch với nhau

b) Tổng x + y là hằng số (tổng số trang của cuốn sách ) yêu cầu x và y ko tỉ lệ nghịch với nhau.

c) Tích ab là hằng số (chiều dài đoạn đường từ A mang đến B ) buộc phải a và b tỉ trọng nghịch với nhau.