Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Cho biết y tỉ lệ thành phần thuận với x theo thông số tỉ lệ

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy hai đại lượng y và x tỉ trọng thuận cùng với nhau.

Bạn đang xem: Giải toán 7 đại lượng tỉ lệ thuận

Xem lời giải


bài bác 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x với y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Xem giải mã


bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết x và y là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Điền số tương thích vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải


bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Các giá chỉ trị khớp ứng của V và m được mang lại trong bảng sau:

Xem giải mã


bài bác 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết z tỉ trọng thuận cùng với y theo thông số tỉ lệ k cùng y tỉ lệ với x theo thông số tỉ lệ h. Hãy minh chứng rằng z tỉ lệ thành phần thuận với x và tìm thông số tỉ lệ.

Xem thêm: Trong Chuyển Động Biến Đổi Đều Là Gì? Bao Gồm Các Loại Nào? (Vật Lý 10)

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.