Giải Toán lớp 6 bài bác 7: quan lại hệ chia hết đặc điểm chia hết sách Cánh diều là tài liệu hết sức hữu ích, giúp những em học sinh lớp 6 gồm thêm nhiều bốn liệu tham khảo, đối chiếu giải thuật hay, chính xác.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải chi tiết, chính xác bài tập toán 6

Tài liệu được biên soạn chi tiết, đúng chuẩn và rất đầy đủ các bài bác tập vào sách giáo khoa Cánh diều trang 34 giúp những em xem lưu ý giải các bài tập của bài 7: quan liêu hệ phân tách hết tính chất chia hết. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.


Toán 6 bài bác 7: quan liêu hệ phân tách hết. Tính chất chia hết

Giải Toán 6 Cánh Diều quan lại hệ phân tách hếtGiải Toán 6 Cánh Diều đặc điểm chia hếtGiải Toán 6 trang 34 phần bài bác tập

1. Khái niệm về chia hết

Luyện tập vận dụng 1

Viết ngày và tháng sinh của em bên dưới dạng ngày a mon b. đã cho thấy một ước của a cùng hai bội của b.

Đáp án

Ví dụ: ngày 21 mon 7

Một ước của 21 là 3

Hai bội của 7 là 14 và 28

2. Bí quyết tìm bội và ước của một số


Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 31

a) triển khai các phép tính: 9 . 10; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6

b) Hãy đã cho thấy bảy bội của 9

Đáp án

a) 9 . 0 = 0; 9 . 1 = 9; 9 . 2 = 18; 9 . 3 = 27; 9 . 4 = 36; 9 . 5 = 45; 9 . 6 = 54

b) Bảy bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54

Luyện tập vận dụng 2 Toán lớp 6 trang 31

a) Viết lại những bội bé dại hơn 30 của 8.

b) Viết các bội gồm hai chữ số của 11.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Giới Hạn Lớp 11 Bài 2: Giới Hạn Của Hàm Số, Giải Toán 11 Bài 2: Giới Hạn Của Hàm Số

Đáp án

a) những bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) những bội có hai chữ số của 11 là: 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Hoạt cồn 3 Toán lớp 6 trang 31

a) search số phù hợp ở vệt ?:

8 : 1 = ?; 8 : 5 = ? (dư ?);

8 : 2 = ?; 8 : 6 = ? (dư ?);

8 : 3 = ? (dư ?); 8 : 7 = ? (dư ?);

8 : 4 = ?; 8 : 8 = ?

b) Hãy chỉ ra những ước của 8

Đáp án

a) 8 : 1 = 8; 8 : 5 = 1 (dư 3);

8 : 2 = 4; 8 : 6 = 1 (dư 2);

8 : 3 = 2 (dư 2); 8 : 7 = 7 (dư 1);

8 : 4 = 2; 8 : 8 = 1

b) những ước của 8 là: 1; 2; 4; 8

Luyện tập áp dụng 3 Toán lớp 6 trang 32

Tìm các ước của 25

Đáp án: các ước của 25 là: 1; 5; 25

Giải Toán 6 Cánh Diều tính chất chia hết

1. đặc điểm chia hêt của một tổng

Hoạt rượu cồn 4 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho dấu ? theo mẫu

m Số a chia hết mang lại m Số b phân tách hết đến m tiến hành phép chia (a + b) đến m
59555(95 + 55) : 5 = 30
6??(? + ?) : 6 = ?
9??(?+ ? ) : 9 = ?

Đáp án

m Số a chia hết mang đến m Số b phân chia hết cho m tiến hành phép chia (a + b) mang đến m
59555(95 + 55) : 5 = 30
67854(78 + 54) : 6 = 22
945108(45 + 108 ) : 9 = 17

Luyện tập vận dụng 4 Toán lớp 6 trang 32

Không tính tổng, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 phân chia hết cho 5

Đáp án

A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết đến 5 vì những số hạng của tổng phần lớn chia hết mang lại 5

2. đặc điểm chia hết của một hiệu

Hoạt hễ 5 Toán lớp 6 trang 32

Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu:

m Số a chia hết cho m Số b phân chia hết cho m tiến hành phép phân chia (a - b) mang lại m
74921(49 - 21) : 7 = 4
8??(? - ?) : 8 = ?
11??(? - ?) : 11 = ?

Đáp án

m Số a phân chia hết mang lại m Số b chia hết mang lại m triển khai phép phân tách (a - b) mang đến m
74921(49 - 21) : 7 = 4
84816(48 - 16) : 8 = 4
115522(55 - 22) : 11 = 3

3. đặc thù chia hết của một tích

Hoạt rượu cồn 6 Toán lớp 6 trang 33

Chỉ ra số tương thích cho ? theo mẫu:

m Số a chia hết mang đến m Số b tùy ý tiến hành phép chia (a . B) đến m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10??(? . ?) : 10 = ?
15??(? . ?) : 15 = ?

Đáp án

m Số a chia hết mang đến m Số b tùy ý thực hiện phép phân tách (a . B) mang lại m
9362(36 . 2) : 9 = 8
10507(50 . 7) : 10 = 35
15753(75 . 3) : 15 = 15

Luyện tập vận dụng 6 Toán lớp 6 trang 33

Không tính quý giá biểu thức, hãy phân tích và lý giải tại sao A = 36 . 1 234 + 2 917 . 24 - 54 . 13 phân chia hết cho 6