SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Giải thích thí nghiệm của menđen

Menđen sẽ giải thích kết quả thí nghiệm của chính bản thân mình bằng sự phân li của cặp yếu tố di truyền trong quy trình phát sinh giao tử và sự tổng hợp của bọn chúng trong thụ tinh.

xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại thứ hạng hình ở F2 vào ô trống?

dựa vào những tác dụng thí nghiệm sinh hoạt bảng 2 và bí quyết gọi tên các tính trạng của Menden, hãy điền các từ hay cụm từ : đồng tính , 3 trội :1 lặn , vào những chỗ trống trong câu sau:

Hãy quan tiếp giáp hình 2.3 và mang đến biết:


*

F1 đều mang tính trạng trội, còn tính trạng lặn xuất hiện thêm lai sống F2 giúp Menđen dấn thức thấy những tính trạng không trộn lẫn vào nhau như ý niệm đương tời. Ông mang lại rằng, từng tính trạng trên cơ thể do một cặp nhân tố di truyền (sau này call gen) quy định. Ông mang định: vào tế bào sinh dưỡng, các yếu tố di truyền lâu dài thành từng cặp. Menđen dùng các chữ cái để kí hiệu các yếu tố di truyền, trong số ấy chữ cái in hoa là yếu tố di truyền trộ điều khoản tính trạng trội, còn chữ cái in thường xuyên là nhân tố di truyền lặn pháp luật tính trạng lặn.

Ở các khung hình P, F1 cùng F2 các yếu tố di truyền lâu dài thành từng cặp khớp ứng quy định đẳng cấp hình của cơ thể.

Menđen vẫn giải thích hiệu quả thí nghiệm của bản thân bằng sự phân li của cặp yếu tố di truyền trong quy trình phát sinh giao tử với sự tổng hợp của bọn chúng trong thụ tinh. Đó là chính sách di truyền những tính trạng. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra hai nhiều loại giao tử cùng với tỉ lệ tương tự là 1A : 1a. Chính đấy là điểm cơ bạn dạng trong quy nguyên lý phân li của Menđen. Theo quy pháp luật phân li, trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp yếu tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên thực chất như ở khung hình thuần chủng p Sự tổ hợp của những loại giao tử này vào thụ tinh đã tạo thành tỉ lệ sinh hoạt F2 là 1AA : 2Aa :1aa. Các tổ vừa lòng AA và Aa đều biểu thị kiểu hình trội (hoa đỏ).
Xem thêm: Đóng Vai Bà Lão Hàng Xóm Kể Lại Câu Chuyện Tức Nước Vỡ Bờ

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN bài xích 1: Menđen cùng di truyền học bài xích 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) bài bác 5: Lai nhì cặp tính trạng (tiếp theo) bài 7: Ôn tập chương I bài xích 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các khía cạnh của đồng kim... bài bác 2: Lai một cặp tính trạng bài xích 4: Lai hai cặp tính trạng Đề bình chọn 15 phút - Chương 1 - Sinh học tập 9 Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương 1- Sinh học 9 CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ bài bác 8: Nhiễm dung nhan thể bài bác 9: Nguyên phân bài 10: giảm phân bài bác 11: phát sinh giao tử và thụ tinh bài bác 12: Cơ chế xác định giới tính bài bác 13: Di truyền link bài bác 14: Thực hành: Quan liền kề hình thái nhiễm nhan sắc thể Đề soát sổ 15 phút - Chương 2 - Sinh học 9 Đề soát sổ 45 phút (1tiết) - Chương 2 - Sinh học tập 9 CHƯƠNG III: ADN VÀ ren bài bác 15: ADN bài 16: ADN và bản chất của gen bài bác 17: mối quan hệ giữa gen và ARN bài 18: Prôtêin bài 19: mối quan hệ giữa gen với tính trạng bài bác 20: Thực hành: Quan liền kề và lắp quy mô ADN Đề kiểm soát 15 phút - Chương 3 - Sinh học tập 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 9 CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ bài xích 21: Đột trở thành gen bài 22: Đột biến cấu tạo nhiễm sắc thể bài bác 23: Đột biến con số nhiễm dung nhan thể bài xích 24: Đột biến hóa nhiễm dung nhan thể ( tiếp theo) bài xích 25: Thường biến đổi bài 26: Thực hành: nhận thấy một vài ba dạng bỗng dưng biến bài xích 27: Thực hành: Quan gần kề thường trở nên Đề soát sổ 15 phút - Chương 4 - Sinh học 9 Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học 9 CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI bài bác 28: phương thức nghiên cứu giúp di truyền người bài bác 29: dịch và tật di truyền ở người bài xích 30: dt học cùng với con người Đề kiểm soát 15 phút - Chương 5 - Sinh học tập 9 Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Sinh học tập 9 CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC bài xích 31: technology tế bào bài bác 32: công nghệ gen bài bác 33: Gây tự dưng biến nhân tạo trong lựa chọn giống bài xích 34: Thoái hóa vì chưng tự thụ phấn và vày giao phối ngay sát bài bác 35: Ưu cầm cố lai bài 36: Các phương pháp chọn lọc bài 37: thành tựu chọn giống như ở nước ta bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến tấu bài xích 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn bài xích 39: Thực hành: mày mò thành tựu chọn giống thiết bị nuôi cùng c... Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Sinh học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Sinh học 9 Đề soát sổ 15 phút - học tập kì 1- Sinh học tập 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Sinh học 9 Đề kiểm tra học kì - học kì 1 - Sinh học tập 9 SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG bài xích 41: môi trường thiên nhiên và các yếu tố sinh thái bài 42: Ảnh hưởng trọn của ánh nắng lên đời sống sinh trang bị bài 43: Ảnh tận hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên cuộc sống sinh đồ vật bài 44: Ảnh hưởng cho nhau giữa các sinh đồ dùng bài bác 45 - 46: Thực hành: khám phá môi ngôi trường và ảnh hưởng của m... CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI bài xích 47: Quần thể sinh vật dụng bài xích 48: Quần thể bạn bài 49: Quần làng mạc sinh vật bài xích 50: Hệ sinh thái xanh bài 51 - 52: Thực hành: Hệ sinh thái Đề kiểm soát 15 phút - Chương 7 - Sinh học tập 9 Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Sinh học 9 CHƯƠNG III: con NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG bài bác 53: tác động của nhỏ người so với môi ngôi trường bài bác 54: Ô nhiễm môi trường bài xích 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) bài xích 56 - 57: Thực hành: mày mò tình hình môi trường thiên nhiên ở địa ph... Đề kiểm tra 15 phút - Chương 8 - Sinh học tập 9 Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 8 - Sinh học tập 9 CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG bài 58: Sử dụng phù hợp tài nguyên thiên nhiên bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã bài 60: đảm bảo đa dạng những hệ sinh thái xanh bài bác 61: Luật bảo vệ môi trường bài xích 63: Ôn tập phần sinh thiết bị và môi trường bài bác 62: Thực hành: vận dụng luật bảo đảm môi trường vào vấn đề bả... bài 64: Tổng kết công tác toàn cấp bài xích 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) bài bác 66: Tổng kết chương trình toàn cung cấp (tiếp theo) Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 9 - Sinh học 9 Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 9 - Sinh học 9 Đề soát sổ 15 phút - học tập kì 2- Sinh học 9 Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – học tập kì 2 - Sinh học tập 9 Đề soát sổ học kì - học kì 2 - Sinh học 9