Bạn đang xem: Giải Phương Trình Bậc 2 Học Ở Lớp Mấy, Phương Trình Bậc 2 Và Khái Niệm Về Denta Tại romanhords.com

Các em đã làm quen nhiều với bài toán tính diện tích hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng. Còn bài toán, cho biết diện tích hình chữ nhật, yêu cầu tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, biết rằng chiều dài lớn hơn chiều rộng là 5m. Ta sẽ làm thế nào?

Để giải bài toán như này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương trình bậc 2 một ẩn là gì? qua đó giải một số ví dụ về phương trình bậc 2 một ẩn để các em dễ hiểu qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giải phương trình bậc 2 lớp 8

Đang xem: Phương trình bậc 2 học ở lớp mấy

1. Phương trình bậc 2 một ẩn là gì?

* Định nghĩa: Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng:

 ax2 + bx + c = 0

Trong đó: x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

* Ví dụ: Các phương trình sau là phương trình bậc 2

 x2 + 30x – 55 = 0 là phương trình bậc hai với các hệ số a = 1; b = 30; c = -55.

 -3×2 + 7x = 0 là phương trình bậc hai với các hệ số a = -3; b = 7; c = 0.

 2×2 – 9 = 0 là phương trình bậc 2 với các hệ số a = 2; b = 0; c = -9.

2. Một số ví dụ về giải phương trình bậc hai

* Ví dụ 1: Giải phương trình bậc hai: 2×2 + 5x = 0

* Lời giải:

– Ta có: 2×2 + 5x = 0 ⇔ x(2x + 5) = 0 ⇔ x = 0 hoặc 2x + 5 = 0

 ⇔ x = 0 hoặc x = -5/2.

Vậy phương trình có nghiệm x = 0 hoặc x = -5/2.

* Ví dụ 2: Giải phương trình bậc hai: 3×2 – 2 = 0.

* Lời giải:

– Ta có: 3×2 – 2 = 0 ⇔ 3×2 = 2 ⇔ x2 = 2/3

 tức là 

*
*
*
*
*
*
*
*

⇔ x + 5/4 = 3/4 hoặc x + 5/4 = -3/4

⇔ x = -1/2 hoặc x = -2.

Vậy phương trình có hai nghiệm: x1 = -1/2; x2 = -2.

Xem thêm: Download Tập Tô Các Nét Cơ Bản Và Chữ Cái Cho Bé Tập Viết, Tải Quyển 1: Các Nét Cơ Bản

Tóm lại, với bài viết này các em cần nhớ được phương trình bậc 2 một ẩn có dạng ax2 + bx + c = 0 và cách giải với một số bài toán đơn giản là phân tích thành nhân tử, hoặc đưa về dạng bình phương như cách giải ở ví dụ 3 trong bài học.