Bạn đã xem: Giải Phương Trình Bậc 2 học Ở Lớp Mấy, Phương Trình Bậc 2 Và tư tưởng Về Denta tại romanhords.com

Các em đã làm cho quen các với câu hỏi tính diện tích s hình chữ nhật lúc biết chiều dài với chiều rộng. Còn bài xích toán, cho biết diện tích hình chữ nhật, yêu ước tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, hiểu được chiều dài to hơn chiều rộng lớn là 5m. Ta vẫn làm cố gắng nào?

Để giải câu hỏi như này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương trình bậc 2 một ẩn là gì? thông qua đó giải một vài ví dụ về phương trình bậc 2 một ẩn để những em dễ hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giải phương trình bậc 2 lớp 8

Đang xem: Phương trình bậc 2 học tập ở lớp mấy

1. Phương trình bậc 2 một ẩn là gì?

* Định nghĩa: Phương trình bậc nhị một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng:

 ax2 + bx + c = 0

Trong đó: x là ẩn số; a, b, c là mọi số đến trước gọi là những hệ số cùng a ≠ 0.

* Ví dụ: Các phương trình sau là phương trình bậc 2

 x2 + 30x – 55 = 0 là phương trình bậc nhị với các hệ số a = 1; b = 30; c = -55.

 -3×2 + 7x = 0 là phương trình bậc hai với những hệ số a = -3; b = 7; c = 0.

 2×2 – 9 = 0 là phương trình bậc 2 với các hệ số a = 2; b = 0; c = -9.

2. Một số ví dụ về giải phương trình bậc hai

* lấy ví dụ 1: Giải phương trình bậc hai: 2×2 + 5x = 0

* Lời giải:

– Ta có: 2×2 + 5x = 0 ⇔ x(2x + 5) = 0 ⇔ x = 0 hoặc 2x + 5 = 0

 ⇔ x = 0 hoặc x = -5/2.

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 0 hoặc x = -5/2.

* lấy ví dụ 2: Giải phương trình bậc hai: 3×2 – 2 = 0.

* Lời giải:

– Ta có: 3×2 – 2 = 0 ⇔ 3×2 = 2 ⇔ x2 = 2/3

 tức là 

*
*
*
*
*
*
*
*

⇔ x + 5/4 = 3 phần tư hoặc x + 5/4 = -3/4

⇔ x = -1/2 hoặc x = -2.

Vậy phương trình có hai nghiệm: x1 = -1/2; x2 = -2.

Xem thêm: Download Tập Tô Các Nét Cơ Bản Và Chữ Cái Cho Bé Tập Viết, Tải Quyển 1: Các Nét Cơ Bản

Tóm lại, với nội dung bài viết này những em yêu cầu nhớ được phương trình bậc 2 một ẩn gồm dạng ax2 + bx + c = 0 và bí quyết giải với một số bài toán đơn giản dễ dàng là so sánh thành nhân tử, hoặc đem đến dạng bình phương như phương pháp giải sinh sống ví dụ 3 trong bài học.