Bạn đã xem: Help:// Giải Hệ Phương Trình Số Phức bằng máy Tính, phương pháp Casio tại romanhords.com

Dạng lượng giác của số phức : cho số phức z tất cả dạng $z = rleft( cos varphi + isin varphi ight)$ thì ta luôn có : $z^n = r^nleft( cos nvarphi + isin nvarphi ight)$Lệnh nhảy số phức z=a+bi về dạng lượng giác : Lệnh SHIFT 2 3

Bước 1: Nhập số phức z=a+bi vào màn hình rồi sử dụng lệnh SHIFT 2 3 (Ví dụ $z = 1 + sqrt 3 i$ )


*

*

*

*

*

Vậy z=1 $ Rightarrow $ Đáp số đúng là B

BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1.Bạn đã xem: Giải hệ phương trình số phức bằng máy tính

mang đến phương trình v bao gồm hai nghiệm phức $z_1$ cùng $z_2$ . Cực hiếm của $left| z_1ight| + left| z_2ight|$ là :A. $2sqrt 17 $B. $2sqrt 13 $C. $2sqrt 10 $D. $2sqrt 15 $(Thi thử chuyên Lam sơn – Thanh Hóa lần 2 )

Bài 2.

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình số phức bằng máy tính

call $z_1,z_2$ là nhì nghiệm của phương trình $z^2 + 2mz + 10 = 0$ . Tính cực hiếm biểu thức $A = z_1ight + ^2$A. $2sqrt 10 $B.20C. $5sqrt 2 $D. $10sqrt 3 $(Đề thi toán Đại học tập – cđ khối A năm 2009)

Kí hiệu $z_1,z_2,z_3$ là nghiệm của phương trình $z^3 + 27 = 0$ . Tính tổng $T = left| z_1ight| + left| z_2ight| + left| z_3ight|$A.T=0B. $T = 3sqrt 3 $C.T=9D.T=3(Thi demo Group team toán lần 5 )

Bài 4. hotline $z_1,z_2,z_3,z_4$ là bốn nghiệm phức của phương trình $2mz^4 – 3mz^2 – 2 = 0$ . Tính tổng sau$T = left| z_1ight| + left| z_2ight| + left| z_3ight| + left| z_4ight|$A.5B. $5sqrt 2 $C. $3sqrt 2 $D. $sqrt 2 $(Thi thử thpt Bảo Lâm – Lâm Đồng lần 1 )

Bài 5.

Xem thêm: Công Thức Cách Tính Diện Tích Tam Giác, Chu Vi Hình Tam Giác

Xét phương trình $z^3 = 1$ trên tập số phức . Tập nghiệm của phương trình là :A. $S = left 1ight$B. $S = left 1;frac – 1 pm sqrt 3 2ight$C. $S = left 1; – frac12 pm fracsqrt 3 2iight$D. $S = left – frac12 pm fracsqrt 3 2iight$(Thi thử trung học phổ thông Bảo Lâm – Lâm Đồng lần 1 )

Bài 6. Biết z là nghiệm của phương trình $z + frac1z = 1$ . Tính quý hiếm biểu thức $P = z^2009 + frac1z^2009$A.P=1B.P=0C. $P = – frac52$D. $P = frac74$