*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài bác 3. Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ chị axit - bazơ

*

I. NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU

1. Sự năng lượng điện li của nuớc

Thực nghiệm mang đến thấy, nước là hóa học lỏng gồm tính dẫn điện vô cùng yếu đó là vì nước năng lượng điện li vô cùng yếu theo phản bội ứng thuận nghịch:

*

Viết gọn:

*

Thực nghiệm đã khẳng định được rằng, ở ánh nắng mặt trời thường cứ 555 triệu phân tử H2O chỉ gồm một phân tử phân li ra ion.

Bạn đang xem: Giải bt hóa 11 bài 3

2. Tích số ion của nước

Khi phương trình (2) đạt trạng thái cân bằng:

*

Nước là chất điện li yếu

→ H2O = const. Khi đó:

*

Hằng số 

*
được gọi là tích số ion của nước, chỉ nhờ vào vào nhiệt độ.

*

Từ đó, ta bao gồm nồng độ ion H+ với nồng độ OH− trong các môi trường thiên nhiên như sau:

- môi trường thiên nhiên trung tính:

*

- môi trường xung quanh axit:

*

- môi trường xung quanh kiềm:

 

*

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

a)Môi ngôi trường axit

Khi hoà tung axit vào nước, nồng độ H+ tăng, bởi vì vậy nồng độ OH− phải giảm làm thế nào cho tích số ion của nước ko đổi.

Như khi hoà tung axit HCl vào nước để nồng độ H+ bằng 1,0.10−3 M, thì nồng độ OH− là:

*

Vậy môi trường axit là môi trường xung quanh trong đó:

*

b)Môi ngôi trường kiềm

Khi hoà tan bazơ vào nước, nồng độ OH− tăng, vày vậy nồng độ H+ phải giảm làm thế nào để cho tích số ion của nước ko đổi. Thí dụ, hoà tung bazơ vào nước nhằm nồng độ OH− bằng 1,0.10−5 M thì nồng độ H+ là:

*

Vậy môi trường thiên nhiên kiềm là môi trường trong kia :

*

II. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

1. Khái niệm về pH

Để reviews độ axit và độ kiềm của hỗn hợp một cách tiện lợi (tránh dùng rất nhiều nồng độ với số nón âm) fan ta sử dụng chỉ số pH với quy ước như sau :

*

Khi đó:

- Ở môi trường xung quanh trung tính:

*

- Ở môi trường xung quanh axit:

*

- Ở môi trường thiên nhiên kiềm:

*

Thang pH thường được sử dụng có giá bán trị từ 1 đến 14.

Giá trị pH có chân thành và ý nghĩa to khủng trong thực tế như pH của máu fan và hễ vật có mức giá trị gần như không đổi. Thực đồ vật chỉ có thể sinh trưởng thông thường khi quý hiếm pH của hỗn hợp trong khu đất ở trong khoảng khẳng định đặc trưng cho từng loại cây. Vận tốc ăn mòn sắt kẽm kim loại trong nước từ bỏ nhiên phụ thuộc vào rất các vào giá trị pH của nước mà sắt kẽm kim loại tiếp xúc.

2. Chất chỉ thị axit - bazơ

Chất thông tư axit - bazơ là chất tất cả màu thay đổi phụ trực thuộc vào cực hiếm pH của dung dịch.

Xem thêm: " Local Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Local Là Gì

Màu của nhì chất chỉ thị axit - bazơ là quỳ cùng phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau được đưa ra trong bảng dưới đây:

*

Trộn lẫn một số chất thông tư có màu chuyển đổi kế tiếp nhau theo quý giá pH, ta được các thành phần hỗn hợp chất thông tư vạn năng. Sử dụng băng giấy tẩm dung dịch các thành phần hỗn hợp này hoàn toàn có thể xác định được gần đúng giá trị pH của dung dịch theo như hình sau:

*

Để xác định tương đối chính xác giá trị pH của dung dịch, fan ta sử dụng máy đo pH.