Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ

Với Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ Toán lớp 9 tất cả đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ từ kia đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải bất phương trình lớp 9

*

A. Cách thức giải

Cho A, B là các biểu thức đại số.

*
*

*

C. Bài xích tập tự luận

Bài 1: Giải các phương trình sau

*

Hướng dẫn giải

1.

*

Điều kiện: x2 + 9 ≥ 0 (luôn đúng vày x2 ≥ 0 ∀x ∈ R)

Khi đó: (1) ⇔ x2 + 9 = 25 ⇔ x2 = 16 ⇔ x= ± 4

Vậy x= ± 4.

2.

*

Vậy x=3; x=2 là nghiệm của phương trình.

3.

*

Vậy x=2 là nghiệm của phương trình.

4.

*

Vậy x=3 ; x=-4 là nghiệm của phương trình.

Bài 2: Giải những phương trình sau

*

Hướng dẫn giải

1.

*

Vậy x=1 hoặc x=2.

2.

*

Kết hợp với điều khiếu nại ta suy ra nghiệm của phương trình là x= 5/2 ; x= -2/3

3.

*

Thay x=1 vào điều kiện, ta thấy x=1 vừa lòng điều khiếu nại của phương trình.

Vậy x=1.

4.

*

Vậy x=5

*

Bài 3: Giải các bất phương trình sau

*

Hướng dẫn giải

1.

*

Kết vừa lòng 2 trường vừa lòng ta suy ra -1 ≤ x ≤ 5/4

2.

*

Kết phù hợp với điều khiếu nại ta suy ra x > -5/2.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 99: Luyện Tập Chung Trang 15,16

3.

*

⇔ x2 + 2x + 17 > 0 ⇔ (x+1)2 + 16 > 0 (luôn đúng vị (x+1)2 ≥ 0 ± x ∈ R)