- Chọn bài -Bài 1. Điện tích. Định giải pháp Cu-lôngBài 2: Thuyết Êlectron. Định giải pháp bảo toàn năng lượng điện tíchBài 3: Điện trường với cường độ điện trường. Đường mức độ điệnBài 4: Công của lực điệnBài 5: Điện thế. Hiệu năng lượng điện thếBài 6: Tụ điện

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài xích Tập thiết bị Lí 11 – bài 3: Điện trường với cường độ điện trường. Đường sức điện giúp HS giải bài bác tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm với định luật vật lí:

C1 trang 17 sgk: Hãy minh chứng vectơ độ mạnh điện trường trên điểm M của một điện tích điểm Q gồm phương và chiều như trên hình 3.3

*

Trả lời:

Giả sử trên M điện tích thử q > 0

• Ở trường vừa lòng a): Q với q tích điên cùng dấu yêu cầu chúng đẩy nhau. Lực Cu-lông tác dụng nên điện tích q có chiều hướng ra xa Q. Vị q > 0 đề nghị E tại M thuộc chiều với F nên cũng hướng ra xa Q ( > 0).

• Ở trường hòa hợp b): Q với q tích điện trái dấu yêu cầu chúng hút nhau. Lực Cu-lông tác dụng nên q (tại M) nhắm tới phía Q. Cho nên Q > 0 buộc phải E tại M thuộc chiều cùng với F bắt buộc cũng nhắm đến phía Q (Bài 1 (trang 20 SGK đồ vật Lý 11) Điện trường là gì?

Lời giải:

Điện ngôi trường là môi trường (dạng đồ dùng chất) bảo phủ điện tích và nối liền với điện tích. Điện trường chức năng lực điện lên điện tích khác để trong nó.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 11

Bài 2 (trang đôi mươi SGK vật dụng Lý 11) độ mạnh điện ngôi trường là gì? Nó được xác minh như nạm nào? Đơn vị độ mạnh điện ngôi trường là gì?

Lời giải:

• độ mạnh điện trường trên một điểm là đại lượng đặc trưng cho công dụng lực của điện trường trên điểm đó.

• Nó được xác định bằng yêu quý số của độ mập lực điện F tính năng lên một năng lượng điện thử q (dương) để tại điểm đó và độ phệ của q.

*

• Đơn vị độ mạnh điện trường trong hệ đắm say là V/m.

Bài 3 (trang đôi mươi SGK vật dụng Lý 11) Vectơ độ mạnh điện ngôi trường là gì? Nêu những điểm sáng của vectơ độ mạnh điện trường trên một điểm.

Lời giải:

• độ mạnh điện ngôi trường E là đại lượng vectơ, call là vectơ cường độ điện ngôi trường (hay gọi tắt là vectơ năng lượng điện trường).

*

• Vectơ năng lượng điện trường E tại một điểm có:

– Phương với chiều của lực tính năng lên năng lượng điện thử dương đặt tại điểm đó.

– Chiều nhiều năm (Môđun) biểu diễn độ khủng của độ mạnh điện ngôi trường theo một tỉ xích như thế nào đó.

– Không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q.


Bài 4 (trang trăng tròn SGK vật Lý 11) Viết phương pháp tính cùng nêu những điểm sáng của độ mạnh điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm.

Lời giải:

Độ lớn của cường độ điện ngôi trường của một điện tích điểm Q gây ra tại điểm cách nó một khoảng chừng r :


*

Bài 5 (trang đôi mươi SGK đồ dùng Lý 11)
cường độ điện trường của một hệ năng lượng điện điểm xác định như vắt nào?

Lời giải:

Vectơ cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm Q1, Q2, Q3, ……, Qi…, Qn gây ra tại một điểm M cách các điện tích khoảng cách lần lượt là r1M, r2M,…, riM,…, rnM được xác định bằng tổng vectơ của cường độ điện trường tạo ra bởi các điện tích điểm trong hệ gây ra tại điểm đó.

*

Trong đó:

*

Bài 6 (trang trăng tròn SGK vật Lý 11)
tuyên bố nguyên lý chồng chất điện trường?

Lời giải:

Cường độ điện trường tổng đúng theo tại một điểm bởi nhiều năng lượng điện điểm gây ra bằng tổng các vectơ điện trường tạo ra tại điểm đó.


*

Bài 7 (trang đôi mươi SGK vật dụng Lý 11)
Nêu định nghĩa và các điểm sáng của con đường sức điện.

Lời giải:

*Định nghĩa

*

*Các điểm sáng của đường sức điện trường.

– Qua từng điểm trong điện trường bao gồm một và có một đường mức độ điện.

– Đường sức điện là số đông đường tất cả hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ điện trường trên điểm đó.

– Đường sức điện của ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không khép kín. Nó ra đi từ điện tích dương và chấm dứt ở năng lượng điện âm, hoặc xuất phát điểm từ một điện tích ra vô cùng.

– Ở nơi cường độ năng lượng điện trường phệ thì các đường mức độ điện đã mau. Còn khu vực cường độ điện trường nhỏ thì những đường sức điện sẽ thưa.

Bài 8 (trang trăng tròn SGK trang bị Lý 11) Điện trường đông đảo là gì?

Lời giải:

• Điện trường đều sở hữu cường độ tại những điểm như nhau.

• Vectơ độ mạnh điện ngôi trường tại hồ hết điểm có cùng phương, chiều và độ lớn,

• các đường sức điện là đa số đường thẳng tuy nhiên song bí quyết đều.

Bài 9 (trang đôi mươi SGK vật Lý 11) Đại lượng nào sau đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm ?

A. Điện tích Q

B. Điện tích test q.

C. Khoảng cách từ r đến Q và q.

D. Hằng số điện môi của môi trường.

Lời giải:

Đại lượng không tương quan đến độ mạnh điện trường của một năng lượng điện điểm Q trên một điểm là năng lượng điện thử q vày điện trường tại một điểm được xem bằng công thức:

*

Trong kia ε là hằng số điện môi của môi trường, rM là khoảng cách từ địa điểm M đến điện tích Q.

Đáp án: B

Bài 10 (trang 21 SGK đồ vật Lý 11) Đơn vị làm sao sau đó là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niutơn

B.Cu lông

C.Vôn nhân mét.

D.Vôn trên mét.

Lời giải:

Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét.

Đáp án: D

Bài 11 (trang 21 SGK vật Lý 11) Tính độ mạnh điện trường với vẽ vectơ năng lượng điện trường nhưng một điện tích điểm +4.10-8 C gây ra tại một điểm bí quyết nó 5 cm trong chân không.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng

Lời giải:

Cường độ điện trường trên điểm M biện pháp điện tích Q một đoạn r = 5 centimet = 0,05 m:


*

Phương cùng chiều của điện trường được màn trình diễn như hình vẽ.

*

Đáp số: 144000 V/m

Bài 12 (trang 21 SGK đồ gia dụng Lý 11) Hai điện tích điểm quận 1 = + 3.10-8 C và quận 2 = -4.10-8 C được đặt cách nhau 10cm trong chân không. Hãy tìm các điểm nhưng tại đó độ mạnh điện trường bởi không. Tại những điểm đó bao gồm điện trường tốt không?

Lời giải:

Điểm gồm cường độ năng lượng điện trường bằng không, tức là:

*

Suy ra:

*

Do đó điểm đó nằm trê tuyến phố thẳng nối hai năng lượng điện .

Vì q.1 và q2 trái vết nên đặc điểm đó nằm ko kể đoạn trực tiếp nối hai điện tích cùng ở về phía gần q.1 (vì q.1 2 |)

*

Ta có:

*

Và r2 – r1 = 10cm (2)


Từ (1) và (2) ta tìm được r1 ≈ 64,6 centimet và r2 = 74,6 cm.

Tại đểm đó không có điện trường vì chưng EM = 0.

Đáp số: r1 ≈ 64,64 centimet ; r2 ≈ 74,64 cm.

Bài 13 (trang 21 SGK trang bị Lý 11) Tại nhị điểm A, B biện pháp nhau 5cm trong không khí gồm hai điện tích điểm q1=+16.10-8 C và q2 = -9.10-8 C (hình 3.3). Tính cường độ điện trường tổng hợp và vectơ điện trường tại điểm C nằm giải pháp A 4cm, giải pháp B 3cm.

Lời giải: