Giải bài tập SGK Toán 7 trang 82, 83 giúp các em học sinh lớp 7 em gợi nhắc giải những bài tập của bài bác 1 nhì góc đối đỉnh nằm trong chương 1 Hình học 7.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 7 hình học

Tài liệu giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 với nội dung bám quá sát chương trình sách giáo khoa trang 82, 83 Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học viên lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Ngoài ra các bạn bài viết liên quan Đề chất vấn 1 huyết Chương I Hình học tập lớp 7. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.


Giải toán 7 Chương 1 bài bác 1: nhị góc đối đỉnh

Giải bài xích tập toán 7 trang 82 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 82 : Luyện tập

A. Định nghĩa nhị góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà lại mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

Ví dụ: vào hình vẽ sau đây thì ∠AOC cùng ∠BOD là nhị góc đối đỉnh

B. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Ví dụ: ∠AOC cùng ∠BOD là nhị góc đối đỉnh thì ∠AOC = ∠BOD


Giải bài tập toán 7 trang 82 tập 1

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai tuyến đường thẳng xx" cùng yy" cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong số phát biểu sau:


a) Góc xOy cùng góc ... Là nhì góc đối đỉnh vày cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" với cạnh Oy là ... Của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy là góc xOy" là ... Vày cạnh Ox là tia đối của cạnh ... Cùng cạnh ...


a) Góc xOy với góc x"Oy" là hai góc đối đỉnh vì chưng cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" cùng cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy với góc xOy" là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox" là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".


Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Hãy điền vào khu vực trống trong các phát biểu sau:

a) hai góc tất cả mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được hotline là hai góc ...

b) Hại con đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc ...


a) nhì góc bao gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc tê được hotline là nhị góc đối đỉnh.

b) hai tuyến phố thẳng giảm nhau tạo ra thành nhị cặp góc đối đỉnh.


Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai tuyến phố thằng zz" với tt" cắt nhau tại A. Hãy viết tên nhì cặp góc đối đỉnh.


Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là:

*
*

Cặp góc đối đỉnh trang bị hai là:

*
*



Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ góc xBy tất cả số đo bởi 60o. Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?


Vẽ hình minh họa:

Góc đối đỉnh cùng với

*
*

*
*
là nhị góc đối đỉnh nên:

*

Vậy

*


Giải bài bác tập Toán 7 trang 82 : Luyện tập

Bài 5 (trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) Vẽ góc ABC gồm đo bởi 56o.

b) Vẽ góc ABC" kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC".

c) Vẽ góc C"BA" kề bù với góc ABC". Tính số đo của góc C"BA".


a) Vẽ hình:

b) Góc ABC" kề bù cùng với góc ABC

Suy ra

*

hay

*

c) Cách 1:

Góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC"

Suy ra

*

hay

*

Cách 2:

*
đối đỉnh với
*

Suy ra

*


Bài 6 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ hai tuyến đường thẳng cắt nhau làm sao cho trong những góc tạo thành thành có một góc 47o. Tính số đo những góc còn lại


Giả sử hai tuyến phố thẳng xx" cùng yy" cắt nhau trên O và

*
như hình vẽ

Suy ra

*
(hai góc đối đỉnh)

*
(hai góc kề bù)

*

Lại có:

*
(cặp góc đối đỉnh)

*


Bài 7 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ba con đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.


Vẽ hình:

Các cặp góc bằng nhau là:

*

*

*

*


Bài 8 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ nhì góc tất cả chung đỉnh và bao gồm cùng số đo là 70o, nhưng không đối đỉnh.



Hình a: Vẽ đường thằng xy" trên xy" rước điểm OVẽ góc

*
cùng
*

Hình b:

Vẽ góc

*

Từ O vẽ tia Ox" bất kỳ ( không hẳn là tia đối của Ox, Oy)

Vẽ góc

*


Bài 9 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh cùng với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.


Hai góc vuông ko đối đỉnh là:

+ Góc xAy và góc x’Ay.

+ Góc x’Ay cùng góc x’Ay’

+ Góc x’Ay’ với góc xAy’

+ Góc xAy’ cùng góc xAy.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Công Nghệ 7 Có Đáp Án Năm 2020, Đề Thi Học Kì 2 Công Nghệ 7 Có Đáp Án


Bài 10 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đố. Hãy vẽ một mặt đường thẳng red color cắt một mặt đường thẳng xanh bên trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Buộc phải gấp tờ giấy ra sao để chứng minh hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?


Phải vội tờ giấy sao cho tia red color trùng cùng với tia màu xanh để chứng minh hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số với đồ thị Hình học tập - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Hình học - Chương 2: Tam giác