- Chọn bài -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ cùng bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: trên đây

Sách giải toán 12 bài 3: Lôgarit giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 12 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 61: kiếm tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 bài logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có những số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không tồn tại số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 bởi vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: Hãy minh chứng các đặc thù trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα cùng với α = loga⁡⁡b. Từ định nghĩa ta có aα = b nên aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo tư tưởng aα = ab bắt buộc α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 63: cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 cùng so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 64: mang đến b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 với so sánh các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba công dụng thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Hệ Tọa Độ Vn 2000 - Hệ Tọa Độ Vn2000 Là Gì

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không thực hiện máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) mang lại a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.