*Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh những số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ những số gồm 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng phân tách • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số bao gồm hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng chia 6 • rèn luyện trang 25 • tra cứu một trong các phần cân nhau của một vài • luyện tập trang 26 • chia số tất cả hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân chia hết với phép chia gồm dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một vài lên những lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân chia 7 • luyện tập trang 36 • bớt đi một trong những lần • luyện tập trang 38 • tìm số phân tách • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận ra và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ lâu năm • rèn luyện trang 46 • thực hành thực tế đo độ nhiều năm • thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • bài toán giải bởi hai phép tính • việc giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có bố chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số mập gấp mấy lần số bé xíu • luyện tập trang 58 • Bảng chia 8 • rèn luyện trang 60 • đối chiếu số bé xíu bằng một phần mấy số béo • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân tách 9 • luyện tập trang 69 • phân chia số bao gồm hai chữ số đến số tất cả một chữ số • phân chia số có hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có bố chữ số đến số gồm một chữ số • phân tách số có ba chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • reviews bảng nhân • ra mắt bảng chia • rèn luyện trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm cho quen cùng với biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: những số cho 10 000


• các số tất cả bốn chữ số • luyện tập trang 94 • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm sống giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • rèn luyện trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ những số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, nửa đường kính • Nhân số có bốn chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số có bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân chia số bao gồm bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số bao gồm bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • phân tách số gồm bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm cho quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay • thực hành thực tế xem đồng hồ (tiếp theo) • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • rèn luyện trang 132 • làm cho quen với thống kê số liệu • làm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số mang lại 100 000


• những số bao gồm năm chữ số • luyện tập trang 142 • những số gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số tất cả năm chữ số cùng với số gồm một chữ số • luyện tập trang 162 • phân tách số có năm chữ số cho số gồm một chữ số • phân chia số tất cả năm chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số mang đến 100 000 • Ôn tập các số mang lại 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Nhà Huấn Luyện Tài Ba 5.0 - Trở Thành Nhà Huấn Luyện Pokemon Tài Ba

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang lại 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm