Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 31, 32 giúp những em học viên lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của bài bác 12: phân tách đa thức một biến đã chuẩn bị xếp.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 8

thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài xích tập của bài 12 Chương 1 phần Đại số vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.


Giải bài tập Toán 8 tập 1 bài bác 12 Chương I: chia đa thức một đổi mới đã chuẩn bị xếp

Giải bài tập Toán 8 trang 31 tập 1Giải bài tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài xích 12: phân chia đa thức một trở nên đã sắp tới xếp

Ta trình bày phép chia giống như như phương pháp chia các số từ bỏ nhiên. Cùng với hai đa thức A cùng B của một biến, B ≠ 0 tồn tại tốt nhất hai nhiều thức Q với R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc nhỏ hơn bậc của 1

Nếu R = 0, ta được phép phân tách hết.Nếu R ≠ 0, ta được phép chia gồm dư.

Giải bài tập Toán 8 trang 31 tập 1

Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa bớt dần của biến hóa rồi lấy lệ chia:


Gợi ý đáp án:

a) x3 – 7x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7x + 3

Thực hiện nay phép chia:


Vậy (x3 – x2 – 7x + 3) : (x – 3) = x2 + 2x – 1

b) 2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x = 2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2

Thực hiện tại phép chia:

Vậy (2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) = 2x2 – 3x + 1.

Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:


Gợi ý đáp án:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y.

b) (125x3 + 1) : (5x + 1) = <(5x)3 + 1> : (5x + 1)

= (5x)2 – 5x + 1 = 25x2 – 5x + 1.

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : <-(x – y)> = – (x – y) = y – x

Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (y2 – 2xy + x2) : (y – x)

= (y – x)2 : (y – x) = y – x.

Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)


Cho hai nhiều thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 với B = x2 + 1. Tra cứu dư R trong phép phân chia A đến B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép phân tách ta có:

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2 + 1).(3x2 + x – 3) + 5x – 2.

Giải bài tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:


Gợi ý đáp án:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) – (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2) = 5x3 – x2 + 2

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

=

*
xy – 1 –
*
y =
*
xy –
*
y – 1.

Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Không tiến hành phép chia, hãy xét xem đa thức A gồm chia hết đến đa thức B xuất xắc không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

B =

*
x2

b) A = x2 – 2x + 1

B = 1 – x

Gợi ý đáp án:

a) Ta tất cả 15x4 ; 8x3 ; x2 phân tách hết đến 1/2x2 buộc phải đa thức A chia hết mang đến B.

b) A phân tách hết đến B, vì x2 – 2x + 1 = (1 – x)2, chia hết cho 1 – x

Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1).


Gợi ý đáp án:

Thực hiện nay phép chia:

Vậy (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) = 2x2 + 3x - 2

Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính nhanh:


a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) ;

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) ;


b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)


Gợi ý đáp án:

a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị phân thành tích)

= <(2x)2 – (3y)2> : (2x – 3y)

(Xuất hiện nay hằng đẳng thức (3))

= (2x – 3y)(2x + 3y) : (2x – 3y)

= 2x + 3y.

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị phân thành tích)

= <(3x)3 – 1> : (3x – 1)

(Xuất hiện tại hằng đẳng thức (7))

= (3x – 1).<(3x)2 + 3x.1 + 12> : (3x – 1)

= (3x – 1).(9x2 + 3x + 1) : (3x – 1)

= 9x2 + 3x + 1

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị phân thành tích)

= <(2x)3 + 1> : (4x2 – 2x + 1)

(Xuất hiện tại HĐT (6))

= (2x + 1).<(2x)2 - 2x.1 + 12> : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1).(4x2 - 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1)

= 2x + 1.

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

(Nhóm hạng tử nhằm phân tích số bị tạo thành tích)

= <(x2 – 3x) + (xy – 3y)> : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y).(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm số a để nhiều thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Gợi ý đáp án:

Cách 1: triển khai phép chia:


2x3 – 3x2 + x + a phân tách hết cho x + 2

⇔ số dư = a – 30 = 0

⇔ a = 30.

Cách 2: phân tích 2x3 – 3x2 + x + a thành nhân tử bao gồm chứa x + 2.

Xem thêm: Giải Ngân Tiếng Anh Là Gì ? Những Kiến Thức Cơ Bản Về Giải Ngân

2x3 – 3x2 + x + a

= 2x3 + 4x2 – 7x2 – 14x + 15x + 30 + a – 30

(Tách -3x2 = 4x2 – 7x2; x = -14x + 15x)

= 2x2(x + 2) – 7x(x + 2) + 15(x + 2) + a – 30

= (2x2 – 7x + 15)(x + 2) + a – 30

2x3 – 3x2 + x + a phân chia hết mang đến x + 2 ⇔ a – 30 = 0 ⇔ a = 30.


Chia sẻ bởi:
*
Tử Đinh hương
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 07 Lượt xem: 324 Dung lượng: 310,7 KB
Liên kết thiết lập về

Link romanhords.com chính thức:

Giải Toán 8 bài xích 12: phân chia đa thức một biến đã bố trí romanhords.com Xem
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân cùng Phép chia những đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học - Chương 1: Tứ giác Hình học tập - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Hình học tập - Chương 3: Tam giác đồng hình dạng học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA