Bài 2: Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hoá học vày nó cho biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa hóa 10 bài 2

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A với số hiệu nguyên tử z.

Chọn giải đáp đúng.

Chọn D số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Bài 3: Nguyên tố cacbon bao gồm hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% cùng
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là :

A. 12,500; B. 12,011 C. 12,022; D.12,055.

Chọn B. Nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là: (12 . 98,89 +13 . 1,11)/100 = 12,011

Bài 4: Hãy xác minh diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

73Li ; 199F ; 2412Mg ; 4020Ca

Đáp án bài bác 4: Ta có: 73Li cho ta biết:

Số điện tích hạt nhân là 3, trong phân tử nhân tất cả 3 proton, ngoại trừ vỏ có 3 electron.


Quảng cáo


Số khối là 7, vậy ta tất cả số nơtron là:

N = A- Z = 7- 3 = 4.

Nguyên tử khối là 7 (7u).

Tương tự ta có: 199F có Nguyên tử khối là 19 (19u).

Số điện tích hạt nhân là 9, trong phân tử nhân gồm 9 proton, kế bên vỏ gồm 9 electron.

Số nơtron là 19 – 9 = 10.

2412Mg trongđó:

Nguyên tử khồì là 24.

Số năng lượng điện hạt nhân là 12, trong hạt nhân có 12 proton, bên cạnh vỏ gồm 12 electron.

Sô nơtron là 24 – 12 = 12.

4020Ca trong những số ấy :

Nguyên tử khối là 40.

Số điện tích hạt nhân là 20, trong hạt nhân có trăng tròn proton, quanh đó vỏ có 20 electron.

Số nơtron là: 40 – 20 = 20.


Quảng cáo


Bài 5 Trang 14 Hóa Đồng tất cả hai đồng vị 6529Cu cùng 6329Cu . Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của mỗi đồng vị.

Giải bài 5: Gọi a là yếu tắc % của đồng vị 6529Cu; % của đồng vị 6329Cu là 100 – a Ta có :

(a65 + (100-a)63)/100 = 63,54

Giải ra ta được a = 27% 6529Cu. Vậy yếu tắc 6329Cu là 73%.

Bài 6: Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 21H trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ tất cả đồng vị21H với 11H)? (Cho cân nặng riêng của nước là 1 g/ml).

Giải bài 6:

Gọi % đồng vị 21H là a:

*

⇒ a = 0,8;

Khối lượng riêng biệt của nước 1 g/ml, vậy 1ml nước có trọng lượng 1g. Trọng lượng mol phân tử của nước là 18g.

*

Bài 7 Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi một số loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Đáp án cùng giải bài xích 7:

Theo tỉ lệ đề bài xích ta có:

*

Tỉ lệ từng đồng vị O trong tất cả hổn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O

Khi gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: 99,757/0,039 = 2558 nguyên tử.

18O là: 0,204/0,039 = 5 nguyên tử.

Vậy giả dụ như có một nguyên tử 17O thì tất cả 2558 nguyên tử 16O và bao gồm 5 nguyên tử 18O.

Xem thêm: Quãng Trong Âm Nhạc - Nhạclý #25 Quãng Là Gì Trong Âm Nhạc

Bài 8: Agon tách ra từ không khí là láo hợp tía đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Giải bài xích 8:Nguyên tử khối trung bình của argon là:

*

22,4 lít Ar làm việc đktc có trọng lượng 39,98 g

x lít Ar ở đktc có khối lượng 10 g

Vì nguyên tử Ar có một nguyên tử nên trọng lượng mol phân tử của Ar là 39,98 g. Ở đktc thì 1 mol phân tử Ar xuất xắc 39,98g hoàn toàn có thể tích là 22,4l. Vậy 10g Ar rất có thể tích là 22,4 .10 /39,98 =5,6 (lít)