Giải bài xích tập trang 21 bài 5 Luyện tập: đặc điểm hóa học của oxit cùng axit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với...

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 9 sgk


Bài 1 trang 21 sgk hóa học 9

Có hồ hết oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào công dụng được với

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) hầu như oxit chức năng với nước là: SO2, Na2O, CO2

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) đều oxit tác dụng với HCl là CuO, Na2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) đông đảo oxit chức năng với natri hiđroxit là SO2 với CO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bài 2 trang 21 sgk hóa học 9

Những oxit nào dưới đây rất có thể điều chế bằng

a) phản ứng hóa hợp ? Viết phương trình hóa học

b) làm phản ứng hóa hợp và phản ứng phân bỏ ? viết phương trình hóa học.

(1) H2O; (2) CuO; (3) Na2O; (4) CO2; (5) P2O5

Bài giải:

a) Cả 5 oxit đã mang lại đều rất có thể điều chế bởi phản ứng hóa hợp, vì những nguyên tố H, Cu, Na, phường đều tính năng được với oxi

2H2 + O2 (oversett^0 ightarrow) 2H2O

2Cu + O2 (oversett^0 ightarrow) 2CuO

4Na + O2 (oversett^0 ightarrow) 2Na2O

4P + 5O2 (oversett^0 ightarrow) 2P2O5

C + O2 (oversett^0 ightarrow) CO2

b) các oxit CuO, CO2, H2O rất có thể được điều chế bằng phản ứng phân hủy

Thí dụ: Cu(OH)2 (oversett^0 ightarrow) CuO + H2O

CaCO3 (oversett^0 ightarrow) CaO + H2O

Bài 3 trang 21 sgk chất hóa học 9

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, tất cả lẫn tạp chất là các khí SO2 với CO2. Làm cố kỉnh nào có thể loại bỏ được phần nhiều tạp chất ra khỏi CO bởi hóa hóa học rẻ tiền nhất ?

Viết các phương trình hóa học

Bài giải:

Để các loại bỏ SO2 cùng CO2 ta dùng dung dịch bazơ. Hỗn hợp bazơ thấp tiền tốt nhất là hỗn hợp nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn các thành phần hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Khí teo không phản bội ưng, thoát ra với được thu lấy.

Bài 4 trang 21 sgk chất hóa học 9

 Cần bắt buộc điều chế một lượng muối hạt đồng (II) sunfat. Phương thức nào dưới đây tiết kiệm được axit sunfuric ? 

a) Axit sunfuric chức năng với đồng (II) oxit

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với sắt kẽm kim loại đồng.

Xem thêm: Yêu Thích Chim_ Tiếng Bìm Bịp Mồi Kêu Mồi Chuẩn 2020, Tiếng Chim Bìm Bịp Kêu Mồi Chuẩn 2020

Giải thích những câu trả lời.

Bài giải:

Bài này em viết pt ra nhé:

H2SO4 + CuO=>CuSO4 + H2O............................(1)

2H2SO4 đ/n + Cu=>CuSO4 + SO2 + 2H2O..........(2)

Ta thấy: nhằm sx ra 1 mol CuSO4 p.ư 1 cần 1 mol H2SO4, p.ư 2 buộc phải 2 mol

=>p.ư 1 tiết kiệm ngân sách và chi phí H2SO4 hơn

Bài 5 trang 21 sgk hóa học 9

Hãy triển khai những chuyển đổi hóa học tập sau bằng phương pháp viết đều phương trình hóa học