Xem giải mã sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân nặng


Bạn đang xem: Giải bài tập hình bình hành lớp 8

Xem giải mã sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân nặng
Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 3. Hình bình hành
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Những cạnh đối của tứ giác ABCD bên trên hình 66 gồm gì đặc biệt ?

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. đến hình bình hành ABCD (h.67). Hãy thử phát hiện tính chất về cạnh, về góc, về đường chéo cánh của hình bình hành đó.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trong các tứ giác ngơi nghỉ hình 70, tứ giác nào là hình bình hành? vì sao ?

Xem giải mã


bài xích 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông sống hình 71 tất cả là hình bình hành hay là không ?

Xem lời giải


bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Call E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Minh chứng rằng BE = DF.

Xem giải thuật


bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB nghỉ ngơi E, tia phân giác của góc B

Xem giải thuật


bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng tuyệt sai ?

Xem giải mã


bài bác 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD bao gồm E, F, G, H theo lắp thêm tự là trung điểm của những cạnh

Xem giải mã


bài 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Hotline I, K theo đồ vật tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, chồng theo sản phẩm tự ở M cùng N.

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 8 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số cửu - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 9 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Cách Chăm Sóc Hoa Giấy Cho Ra Hoa Quanh Năm, Cách Chăm Sóc Cây Hoa Giấy Cho Ra Hoa Quanh Năm

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.