+ Nếu có ít nhất 1 trong các điều kiện : 

*
 hoặc 
*
 hoặc 
*
 hoặc 
*
 thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bạn đang xem: Giải bài tập 2 trang 30 toán 12

* Lưu ý : Có thể có hai hoặc nhiều tiệm cận ngang hoặc tiệm cận đứng.


a) Ta có:

*

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

*

⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

*

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3; đường tiệm cận ngang là y = 0.

b) Ta có:

*

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

*

⇒ 

*
 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

*

⇒  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là 

c) + 

*

⇒ đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

*

⇒ đồ thị không có tiệm cận ngang.

d) 

*

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

*

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Trần Phú Hải Phòng, Chuyên Trần Phú Hải Phòng


Tải về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài Lớp 12 hay nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, lời giải miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt câu hỏi
*
Hỏi đáp