Chương I. Hàm con số giác với phương trình lượng giác

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập 11

Hàm số lượng giác
§2.Phương trình lượng giác cơ bản
§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương I: Hàm con số giác và phương trình lượng giác

Chương II. Tổng hợp – Xác suất

§1.Quy tắc đếm
§2.Hoán vị – Chỉnh phù hợp – Tổ hợp
§3.Nhị thức Niu-Tơn
§4.Phép thử và biến hóa cố
§5.Xác suất và biến chuyển cố
Ôn tập Chương II: tổng hợp – Xác suất

Chương III. Hàng số. Cấp cho số cùng và cấp số nhân

§1.Phương pháp quy nạp toán học
§2.Dãy số
§3.Cấp số cộng
§4.Cấp số nhân
Ôn tập Chương III: hàng số – cấp số cùng và cấp cho số nhân

Chương IV. Giới hạn

§1.Giới hạn của dãy số
§2.Giới hạn của hàm số
§3.Hàm số liên tục
Ôn tập chương IV: Giới hạn

Chương V. Đạo hàm


§1.Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
§2.Quy tắc tính đạo hàm
§3.Đạo hàm của hàm số lượng giác
§4.Vi phân
§5.Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương V: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm Đại số và Giải tích 11

II. Sgk Hình học 11

*

Chương I. Phép dời hình với phép đồng dạng trong phương diện phẳng

§1.Phép phát triển thành hình
§2.Phép tịnh tiến
§3.Phép đối xứng trục
§4.Phép đối xứng tâm
§5.Phép quay
§6.Khái niệm về phép dời hình với hai hình bởi nhau
§7.Phép vị tự
§8.Phép đồng dạng
Ôn tập Chương I: Phép dời hình với phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

Chương II. Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan liêu hệ tuy vậy song

§1.Đại cương về đường thẳng với mặt phẳng
§2.Hai con đường thẳng chéo cánh nhau và hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song
§3.Đường thẳng cùng mặt phẳng tuy nhiên song
§4.Hai khía cạnh phẳng tuy vậy song
§5.Phép chiếu tuy nhiên song. Hình màn biểu diễn của một hình ko gian
Ôn tập Chương II: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong ko gian

§1.Vectơ trong ko gian
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng
§4.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Chuẩn Chi Tiết Nhất Hiện Nay

Hai khía cạnh phẳng vuông góc
§5.Khoảng cách
Ôn tập chương III: Vectơ trong ko gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không gian

 Ôn tập thời điểm cuối năm Hình học 11

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11