Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập 11

Hàm số lượng giác
§2.Phương trình lượng giác cơ bản
§3.Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương II. Tổ hợp – Xác suất

§1.Quy tắc đếm
§2.Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
§3.Nhị thức Niu-Tơn
§4.Phép thử và biến cố
§5.Xác suất và biến cố
Ôn tập Chương II: Tổ hợp – Xác suất

Chương III. Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân

§1.Phương pháp quy nạp toán học
§2.Dãy số
§3.Cấp số cộng
§4.Cấp số nhân
Ôn tập Chương III: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương IV. Giới hạn

§1.Giới hạn của dãy số
§2.Giới hạn của hàm số
§3.Hàm số liên tục
Ôn tập chương IV: Giới hạn

Chương V. Đạo hàm


§1.Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
§2.Quy tắc tính đạo hàm
§3.Đạo hàm của hàm số lượng giác
§4.Vi phân
§5.Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương V: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm Đại số và Giải tích 11

II. Sgk Hình Học 11

*

Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

§1.Phép biến hình
§2.Phép tịnh tiến
§3.Phép đối xứng trục
§4.Phép đối xứng tâm
§5.Phép quay
§6.Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
§7.Phép vị tự
§8.Phép đồng dạng
Ôn tập Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

§1.Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
§2.Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
§3.Đường thẳng và mặt phẳng song song
§4.Hai mặt phẳng song song
§5.Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Ôn tập Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

§1.Vectơ trong không gian
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
§4.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Chuẩn Chi Tiết Nhất Hiện Nay

Hai mặt phẳng vuông góc
§5.Khoảng cách
Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 Ôn tập cuối năm Hình học 11

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11