Vecto tốc độ là đại lượng vectơ biểu lộ cho gia tốc. Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự đổi thay thiên cấp tốc hay lừ đừ của tốc độ và đo bởi thương số biến hóa thiên tốc độ và khoảng thời gian xảy ra sự vươn lên là thiên ấy. Vecto vận tốc của vận động thẳng thay đổi đều gồm độ phệ không đổi.

Bạn đang xem: Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi dần đều

Câu hỏi: Vecto gia tốc của chuyển động thẳng thay đổi đều?

A. Gồm phương vuông góc với vectơ vận tốc

B. Gồm độ to không đổi

C. Cùng hướng cùng với vectơ vận tốc

D. Ngược hướng với vectơ vận tốc

Trả lời: 

Đáp án đúng: B. Gồm độ lớn không đổi

Vecto tốc độ của vận động thẳng biến đổi đều gồm độ béo không đổi.

Giải mê thích của gia sư Top lời giải vì sao chọn đáp án B


Vecto vận tốc là đại lượng vectơ biểu thị cho gia tốc. Gia tốc là đại lượng thiết bị lý đặc trưng cho sự biến chuyển thiên cấp tốc hay đủng đỉnh của vận tốc và đo bằng thương số đổi mới thiên vận tốc và khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên ấy.

Ta bao gồm vecto tốc độ như sau:

*

Dựa vào phương pháp trên ta hoàn toàn có thể nhận thấy:

- Chiều của vectơ gia tốc a trong chuyển động thẳng nhanh dần đều luôn cùng chiều với các vectơ vận tốc.

- Chiều của vectơ gia tốc a trong chuyển động thẳng chững lại đều luôn luôn ngược chiều với những vectơ vận tốc.

- Vecto vận tốc a của hoạt động thẳng chuyển đổi đều bao gồm độ to không đổi.

Như vậy, lựa chọn giải đáp B là câu trả lời đúng.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về vận động thẳng chuyển đổi đều

Câu 1: Vật vận động chậm dần đều

A. Véc tơ vận tốc của vật cùng chiều cùng với chiều đưa động.

B. Tốc độ của vật luôn luôn dương.

C. Véc tơ gia tốc của đồ gia dụng ngược chiều với chiều đưa động.

D. Gia tốc của vật luôn luôn âm.

Đáp án đúng: C. Véc tơ gia tốc của vật dụng ngược chiều cùng với chiều đưa động

Câu 2: Với chiều (+) là chiều chuyển động, vào công thức s = 0,5a.t2 + v0t của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương giỏi giá trị âm là:

A. Gia tốc

B. Quãng đường.

C. Vận tốc

D. Thời gian

Đáp án đúng: A. Gia tốc


Câu 3: Một vật tăng tốc trong một khoảng thời gian nào đó dọc theo trục Ox. Vậy vận tốc và gia tốc của nó vào khoảng thời gian này có thể:

A. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-).

B. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (-).

C. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+).

D. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị bằng 0.

Đáp án đúng: B. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (-).

Câu 4: Vật vận động thẳng cấp tốc dần đều

A. Véc tơ tốc độ của vật thuộc chiều cùng với véc tơ vận tốc. 

B. Gia tốc của vật luôn luôn dương.

C. Véc tơ tốc độ của đồ ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc. 

D. Gia tốc của vật luôn luôn âm.

Đáp án đúng: A. Véc tơ vận tốc của vật thuộc chiều cùng với véc tơ vận tốc. 

Câu 5: Một chất điểm vận động thẳng dọc từ trục Ox từ tốc độ -20m/s chậm trễ dần mọi tới khi dừng lại hẳn trong khoảng thời gian 5s. Vận tốc chất điểm là.

Xem thêm: Top 10 Loài Chim Gì K Biết Bay ? Chim Không Bay

A. 2,5 m/s2 

B. 4 m/s2 

C. – 4 m/s2 

D. – 2 m/s2 

Đáp án đúng: B. 4 m/s2 

Giải thích: 

v = vo + at => a = (v-vo)/t = (0-(-20))/5 = 4 (m/s2 )

Câu 6: Một chất điểm vận động theo phương trình, t tính theo giây. Tốc độ trung bình của chất điểm trong 5 s đầu là

A. 8 m/s. 

B. 7,6 m/s. 

C. 6,4 m/s. 

D. 5,8 m/s.

Đáp án đúng: A. 8 m/s. 

Giải thích: 

Quãng con đường vật đã từng đi được trong 5s đầu là:

ss = xt=5 – xt=0 = (52 + 3.5 + 4) – (02 + 3.5 + 4) = 40m

Vậy gia tốc trung bình của hóa học điểm trong 5s đầu là:

vtb = Ss/t = 40/5 = 8 (m/s)

------------------------

Trên trên đây Top lời giải vẫn giải đáp câu hỏi về Vecto gia tốc của vận động thẳng đổi khác đều? bài viết đã giải thích chi tiết và dĩ nhiên các câu hỏi trắc nghiệm về hoạt động thẳng thay đổi đều giúp đỡ bạn học tập giỏi hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi!