Chiều 12-11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; trong đó có đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 3.900 USD.

Bạn đang xem: Gdp bình quân đầu người


Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việc huy động quân đội, công an chống dịch là kinh nghiệm rất tốt

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu hết năm nay tiêm phủ 100% mũi 2 cho các đối tượng cần thiết

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ tăng lương hưu 7,4% từ đầu năm 2022 cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Đại biểu Quốc hội Phan Văn Xựng: Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ nhiễm Covid-19 khi tham gia chống dịch

Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội và phòng, chống dịch: Làm sao để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo hiện nay?

Việt Nam đã tiếp nhận 125 triệu liều vắc xin Covid-19, sẽ tiêm mũi 3 vào cuối năm nay


Nghị quyết nêu rõ nhiều mục tiêu tổng quát như: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

*
*
*
*
 Các đại biểu tham gia biểu quyết. Ảnh: VPQH

Nghị quyết cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, đáng chú ý như các chỉ tiêu:

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5%.

GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ (USD).

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số.

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 89%... 

* Một trong những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong nghị quyết là nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở ngay trong năm 2022.

Đặc biệt, xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình nghiên cứu vắc-xin, phát triển công nghiệp dược; khuyến khích nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế trong nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển y học cổ truyền.

Củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở các cấp. Bảo đảm đủ vắc xin và tổ chức tiêm phòng Covid-19 an toàn, khoa học, hiệu quả.

Xem thêm: 1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Theo Từng Bài Có Đáp Án

Cùng với đó là, tiếp tục nghiên cứu, theo dõi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, linh hoạt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại...

“Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025”, Nghị quyết nêu rõ.