Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Filing là gì
Bạn đang xem: Filing là gì

*

*

*

*

tệp tin /fail/ danh từ chiếc giũa (từ lóng) thằng thân phụ láu cá, thằng thân phụ quay quắta deep (an old) tệp tin: thằng phụ thân quay quắtlớn bite (gnaw) tệp tin rước thúng úp voi; mang gậy chọc trời ngoại đụng từ giũalớn tệp tin one”s finger nails: giũa móng taylớn tệp tin something: giũa nhãn đồ dùng gì gọt giũalớn tệp tin a sentence: gọt giũa một câu văn danh từ ô đựng tài liêu, hồ nước sơ; dây thép móc hồ sơa bill tệp tin; a spike tệp tin: dòng móc giấy hồ sơ, tài liệu tập báo (xếp theo vật dụng tự) ngoại hễ từ bố trí, sắp đặt (giấy má, thư từ…) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đệ trình đưa ra (một văn kiện…), gửi (đơn…) danh từ hàng, hàng (người, vật) (quân sự) mặt hàng quânlớn march in tệp tin: đi hàng đôiin single (Indian) tệp tin: thành hành mộtconnecting tệp tin contact viêna tệp tin of men (quân sự) nhóm công tác hai ngườithe rank với tệp tin (xem) rank ngoại động từ cho đi thành hàng nội cồn từ đi thành hànglớn tệp tin away (như) mập tệp tin offlớn tệp tin in bước vào từng fan một, đi vào thành sản phẩm một, nối đuôi nhau đi vàolớn tệp tin off kéo đi thành mặt hàng nối đuôi nhaulớn tệp tin out đi ra từng người một, rời khỏi thành hàng một, nối đuôi nhau đi ra


*


n.
Xem thêm: Antonym Of Major In (【Cụm Từ】) Meaning, Usage, And Readings, Major In English Translation

a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of its surfaces; used for smoothing wood or metal

v.

smooth with a tệp tin

tệp tin one”s fingernails

proceed in line

The students filed into the classroom

English Synonym với Antonym Dictionary

files|filed|filingsyn.: catalog categorize classify edge grind group march parade sand sharpen smooth sort storeant.: rank

Thể Loại: share trình bày kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Filing Là Gì – Court Filings tức là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://romanhords.com Filing Là Gì – Court Filings tức là Gì