Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp”), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh). Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.

Bạn đang xem: Eurobond là gì

Bạn đang xem: Eurobond là gì


Mục lục nội dung


Phân loại Trái phiếuLịch sử ra đời Kho bạc Nhà nướcTHỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ-KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾCác hình thức vay nợ của chính phủCác vấn đề gặp phải khi tính toán nợ chính phủTác động của nợ chính phủ

Đặc điểm cơ bản

Sau đây là những đặc thù cơ bản của trái phiếu : Chủ thể phát hành trái phiếu không chỉ có Công ty, mà còn có nhà nước Trung ương và nhà nước địa phương. Người mua trái phiếu chỉ là người cho chủ thể phát hành vay tiền và là chủ nợ của chủ thể phát hành trái phiếu. Khác với người mua CP là người Chủ sở hữu Công ty. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định và thắt chặt không phụ thuộc vào vào hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại của công ty. Trái phiếu là sàn chứng khoán nợ, vì thế khi Công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch cho những Chủ trái phiếu trước, sau đó mới chia cho những Cổ đông. Với những đặc thù trên, trái phiếu có tính không thay đổi và tiềm ẩn ít rủi ro đáng tiếc hơn CP. Vì vậy, trái phiếu là loại sàn chứng khoán được những nhà đầu tư ưu thích .

Đặc trưng

Mệnh giá trái phiếu hay còn gọi là giá trị danh nghĩa của trái phiếu là giá trị ghi trên trái phiếu. Giá trị này được coi là số vốn gốc. Mệnh giá trái phiếu là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay mà người phát hành phải trả. Mệnh giá cũng thể hiện số tiền người phát hành phải hoàn trả khi trái phiếu đến hạn.Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất trái phiếu thường được ghi trên trái phiếu hoặc người phát hành công bố được gọi là lãi suất danh nghĩa. Lãi suất này được xác định theo tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá trái phiếu và cũng là căn cứ để xác định lợi tức trái phiếu.Thời hạn của trái phiếu là khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày người phát hành hoàn trả vốn lần cuối. Trái phiếu có thời hạn khác nhau, trái phiếu trung hạn có thời gian từ 1 năm đến 5 năm. Trái phiếu dài hạn, có thời gian từ 5 năm trở lên.Kỳ trả lãi là khoảng thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định theo năm, nhưng việc thanh toán lãi suất trái phiếu thường được mỗi năm hai hoặc một lần.Giá phát hành là giá bán ra của trái phiếu vào thời điểm phát hành. Thông thường giá phát hành được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của mệnh giá. Tùy theo tình hình của thị trường và của người phát hành để xác định giá phát hành một cách thích hợp. Có thể phân biệt 3 trường hợp: giá phát hành bằng mệnh giá (ngang giá), giá phát hành dưới mệnh giá (giá chiết khấu)và giá phát hành trên mệnh giá (giá gia tăng).Dù trái phiếu được bán với giá nào (ngang giá, giá chiết khấu hay giá gia tăng), thì lợi tức luôn được xác định theo mệnh giá của trái phiếu và khi đáo hạn, người có trái phiếu sẽ được thanh toán theo mệnh giá của trái phiếu.


Phân loại Trái phiếu

Phân loại theo người phát hành

Trái phiếu của nhà nước : Đáp ứng nhu yếu tiêu tốn của nhà nước, cơ quan chính phủ phát hành trái phiếu để kêu gọi tiền rảnh rỗi trong dân và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội. nhà nước luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường ; Vì vậy, Trái phiếu nhà nước được coi là loại sàn chứng khoán có ít rủi ro đáng tiếc nhất. Trái phiếu của doanh nghiệp là những trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty CP và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn phát hành để tăng vốn hoạt động giải trí. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và rất phong phú. Trái phiếu của ngân hàng nhà nước và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính : những tổ chức triển khai này hoàn toàn có thể phát hành trái phiếu để tăng thêm vốn hoạt động giải trí .

Phân loại lợi tức trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất vay cố định và thắt chặt là loại trái phiếu mà cống phẩm được xác lập theo một tỷ suất Xác Suất ( % ) cố định tính theo mệnh giá. Trái phiếu có lãi suất vay biến hóa ( lãi suất vay thả nổi ) là loại trái phiếu mà cống phẩm được trả trong những kỳ có sự khác nhau và được tính theo một lãi suất vay có sự đổi khác theo một lãi suất vay tham chiếu. Trái phiếu có lãi suất vay bằng không là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá ( mua chiết khấu ) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn .

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

Trái phiếu bảo vệ là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một gia tài có giá trị làm vật bảo vệ cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất năng lực giao dịch thanh toán, thì trái chủ có quyền thu và bán gia tài đó để tịch thu lại số tiền người phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo vệ thường gồm có một số ít loại đa phần sau : Trái phiếu có gia tài cầm đồ là loại trái phiếu bảo vệ bằng việc người phát hành cầm đồ một bất động sản để bảo vệ giao dịch thanh toán cho trái chủ. Thường giá trị gia tài cầm đồ lớn hơn tổng mệnh giá của những trái phiếu phát hành để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho trái chủ. Trái phiếu bảo vệ bằng chứng khoán ký quỹ là loại trái phiếu được bảo vệ bằng việc người phát hành thường là đem ký quỹ số sàn chứng khoán dễ chuyển nhượng ủy quyền mà mình chiếm hữu để làm gia tài bảo vệ. Trái phiếu không bảo vệ là loại trái phiếu phát hành không có gia tài làm vật bảo vệ mà chỉ bảo vệ bằng uy tín của người phát hành .

Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

Trái phiếu vô danh là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ. Trái phiếu ghi danh là loại trái phiếu có ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành .

Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

Trái phiếu hoàn toàn có thể quy đổi là loại trái phiếu của công ty CP mà trái chủ được quyền chuyển sang CP của công ty đó. Việc này được lao lý đơn cử về thời hạn và tỷ suất khi mua trái phiếu. Trái phiếu có quyền mua CP là loại trái phiếu có kèm theo phiếu được cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định CP của công ty. Trái phiếu hoàn toàn có thể mua lại là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay hàng loạt trước khi trái phiếu đến hạn giao dịch thanh toán .Trái phiếu chính phủTrái phiếu cơ quan chính phủTrái phiếu cơ quan chính phủ, công trái hay công khố phiếu là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ nước nhà một vương quốc. Trái phiếu cơ quan chính phủ hoàn toàn có thể được phát hành bằng đồng tiền nước đó hoặc ngoại tệ ( trường hợp sau tiếng Anh gọi là sovereign bond ) .

Rủi ro

Trái phiếu chính phủ nước nhà thường được coi là không có rủi ro đáng tiếc bởi cơ quan chính phủ hoàn toàn có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để chi trả trái phiếu đáo hạn. Một số ví dụ rất hiếm thấy khi chính phủ nước nhà không hề thanh toán giao dịch được nợ đó là cuộc khủng hoảng cục bộ đồng rúp năm 1998 của chính phủ nước nhà Nga. Ở Hoa Kỳ, trái phiếu chính phủ nước nhà mệnh giá bằng đôla là hình thức góp vốn đầu tư tiền an toàn nhất. An toàn hay không có rủi ro đáng tiếc là theo nghĩa rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể không được giao dịch thanh toán. Các rủi ro đáng tiếc khác vẫn sống sót như tỷ giá – là khi đồng nội tệ mất giá so với những ngoại tệ ; rủi ro đáng tiếc thứ hai là lạm phát kinh tế – tiền gốc nhận lại khi đáo hạn giảm giá trị vì lạm phát kinh tế vượt quá dự kiến. Nhiều cơ quan chính phủ phát hành công trái kiểm soát và điều chỉnh theo lạm phát kinh tế để bảo vệ những nhà đầu tư trước rủi ro đáng tiếc lạm phát kinh tế. Có rất nhiều tổ chức triển khai phân phối chỉ số rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính và xếp hạng năng lượng kinh tế tài chính, trong đó chỉ số của Moody’s, Standard và Poor’s và Fitch Ratings được tin tưởng hơn cả. Một ví dụ về công trái có rủi ro đáng tiếc ở mức độ nhất định là công trái của những cơ quan chính phủ chưa đủ năng lượng hiệu suất cao cao để thực thi chủ trương kinh tế tài chính. Bulgaria có nền kinh tế tài chính nhờ vào vào kinh tế tài chính quốc tế và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế nhiều hơn là Hoa Kỳ cho nên vì thế, công trái dài hạn của nước này bị xếp hạng BBB + bởi tổ chức triển khai Standard và Poor’s năm 2006. Chỉ sau năm 2004, một số ít trái phiếu và đặc biệt quan trọng là trái phiếu thời gian ngắn chính phủ nước nhà của nước này mới được xếp hạng rủi ro đáng tiếc A .Kho bạcKho bạcKho bạc hay Ngân khố ( từ Hán Việt ), là một cơ quan cơ quan chính phủ tương quan đến kinh tế tài chính và thuế hay là một nơi lưu giữ tiền tệ và sắt kẽm kim loại quý ( vàng, kim cương, vv ). Thuật ngữ này lần tiên phong được sử dụng trong thời cổ đại để miêu tả những tòa nhà vàng được dựng lên quà Tặng Ngay nhà cho những vị thần, ví dụ điển hình như Kho bạc Siphnian trong Delphi hoặc những tòa nhà tựa như được dựng lên tại Olympia, Hy Lạp. Ngày nay Kho bạc hay Ngân khố thường được hiểu là Kho bạc Nhà nước hay Ngân khố Quốc gia vì kho bạc của tư nhân thường được gọi là Nhà băng hay Ngân hàng. Người đứng đầu của một kho bạc thường được biết đến như là Giám đốc hoàn toàn có thể là một bộ trưởng liên nghành hay thống đốc. Chức vụ này hoàn toàn có thể không nhất thiết phải có được quyền trấn áp sau cuối trong những hoạt động giải trí của kho bạc, đặc biệt quan trọng là nếu họ không phải là một đại diện thay mặt được dân bầu. Tại nhiều vương quốc, Thống đốc Ngân khố cũng là Bộ trưởng Bộ Ngân khố ( tương tự với Bộ Tài chính ), như thể Bộ Ngân khố Hoa Kỳ .

Giới thiệu

Kho bạc nhà nước hay Ngân khố Quốc gia là tổ chức triển khai chuyên ngành thường trực Bộ kinh tế tài chính, có trách nhiệm giúp Bộ kinh tế tài chính, cơ quan hành chính ( như Ủy ban Nhân dân ) những cấp thực thi công dụng quản trị nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước ; quỹ dự trữ kinh tế tài chính nhà nước : tiền, gia tài tạm thu, tạm giữ ; kêu gọi vốn cho ngân sách nhà nước và cho góp vốn đầu tư tăng trưởng. Tập trung và phản ánh những khoản thu ngân sách nhà nước, thực thi điều tiết thu ngân sách nhà nước cho những cấp ngân sách theo lao lý của cấp có thẩm quyền. Thực hiện trấn áp chi ngân sách nhà nước theo từng đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng theo dự trù ngân sách nhà nước được duyệt. Kiểm soát và triển khai việc xuất, nhập những quỹ dự trữ kinh tế tài chính nhà nước, tiền, gia tài tạm thu, tạm giữ và những khoản tịch thu đưa vào gia tài nhà nước theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền. Mở thông tin tài khoản, khiểm soát thông tin tài khoản tiền gửi và triển khai thành toán, thanh toán giao dịch bằng tiền mặt, giao dịch chuyển tiền với những cơ quan, đơn vị chức năng, những nhân có quan hệ thanh toán giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tổ chức kêu gọi vốn cho ngân sách nhà nước và cho góp vốn đầu tư tăng trưởng trải qua những hình thức phát hành trái phiếu nhà nước, Công trái kiến thiết xây dựng tổ quốc … theo pháp luật của nhà nước. Tổ chức kế toán, thống kê và báo cáo giải trình quyết toán quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ kinh tế tài chính nhà nước, tiền và gia tài tạm thu, tạm giữ. Mở thông tin tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại quốc doanh để thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán giữa Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Tổ chức thanh toán giao dịch, điều hoà vốn và tiền mặt trong mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước, bảo vệ tập trung chuyên sâu nhanh, vừa đủ những khoản thu, phân phối rất đầy đủ, kịp thời nhu yếu giao dịch thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước. Lưu trữ, dữ gìn và bảo vệ gia tài, tiềm và những chứng từ có giá của Nhà nước, của những cơ quan, đơn vị chức năng, những nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước. Khi phát hiện đơn vị chức năng, tổ chức triển khai thụ hưởng ngân sách nhà nước vi phạm chính sách quản lý tài chính nhà nước, Kho bạc Nhà nước được trong thời điểm tạm thời đình chỉ việc chi trả, thanh toán giao dịch và báo cáo giải trình với cấp có thẩm quyền để giải quyết và xử lý. Tổ chức công tác làm việc thanh tra, kiểm tra trong mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước. Tổ chức quản trị mạng lưới hệ thống thông tin, tin học trong toàn mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước. Quản lý công chức, viên chức, vốn và gia tài thuộc mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước .

Lịch sử ra đời Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước ( State Treasury ) đã có từ lâu. Thuật ngữ ” Treasury ” theo nguồn gốc La tinh có nghĩa là ” vật quý ” hay ” kho tàng “. Cùng với sự tăng trưởng của xã hội loài người, những vật quý tìm được ngày một nhiều hơn, từ từ được tập trung chuyên sâu vào tay những người có thế lực, hình thành những kho cất giữ châu báu ở dạng phân tán. Khi những bộ tộc Open, kho tàng chính là nơi cất giữ tập trung chuyên sâu những gia tài quý của hội đồng bộ tộc. Cùng với sự sinh ra của Nhà nước cổ đại, cỗ máy quản lý tài sản của Nhà nước cũng được hình thành, theo đó, Open những tổ chức triển khai chuyên quản trị những loại gia tài quý của Nhà nước và những khoản thu nhập công ( tô, thuế ). Tổ chức này từ từ hoàn thành xong công dụng, trách nhiệm và tổ chức triển khai cỗ máy để trở thành Ngân khố vương quốc hay Kho bạc Nhà nước sau này. Dưới chế độ quân chủ, những vua chúa thường chọn những người ruột thịt, thân tín cho làm quan coi giữ những kho châu báu, tài lộc, vũ khí để củng cố sức mạnh của Nhà nước và quân đội. Trong quốc tế tư bản, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế tài chính – kinh tế tài chính, cỗ máy Kho bạc Nhà nước trở thành một loại văn phòng đặc biệt quan trọng, với công dụng hầu hết là quản trị những khoản thu chi của ngân sách Nhà nước ; những loại gia tài quý và hiếm ; những nguồn dự trữ kinh tế tài chính – tiền tệ của Nhà nước. Ngày nay, mặc dầu còn có nhiều độc lạ về lịch sử vẻ vang và kinh tế tài chính, tuy nhiên hầu hết những nước đều có cơ quan Kho bạc Nhà nước. ở những nước tăng trưởng, cỗ máy Kho bạc Nhà nước được xây dựng khá sớm và hoàn hảo như Vương quốc Anh và Hoa Kỳ – năm 1789 – 1790 ; Pháp – 1800 ; Canada – 1867 …

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy kho bạc nói chung

Có những quy mô Kho bạc Nhà nước tiêu biểu vượt trội sau đây : Kho bạc Nhà nước được tổ chức triển khai như một Bộ thường trực nhà nước. Mô hình này thông dụng ở Mỹ, Anh, Canada, Úc … Ngoài trách nhiệm chính là lập cân đối thu chi tiền tệ, phát hành tiền, quản trị nợ vương quốc và những loại gia tài quý và hiếm, Kho bạc một số ít nước còn làm trách nhiệm quản trị biên chế công chức Nhà nước, tổ chức triển khai bảo vệ Tổng thống … Kho bạc Nhà nước thường trực Bộ Tài chính ( hoặc Bộ Kinh tế-Tài chính ) gồm hầu hết những nước ở Tây Âu và Trung Âu, nổi bật là Pháp, Đức, Ý … và những nước ở Ðông Nam á như Indonesia, Malaysia, xứ sở của những nụ cười thân thiện, Nước Ta … Kho bạc Nhà nước còn có tên gọi khác như Vụ quản lý tài chính công, Vụ Kế toán công, trong đó có những nhiệm vụ quản trị quỹ ngân sách Nhà nước, kế toán và quyết toán ngân sách Nhà nước, quản trị nợ công … Kho bạc Nhà nước thường trực Ngân hàng Trung ương như ở Nga, Trung Quốc, những nước Ðông Âu và Châu Phi. Trong cỗ máy của Ngân hàng TW có một đơn vị chức năng làm trách nhiệm quản trị Quỹ ngân sách Nhà nước, đặc trách theo dõi và giúp Bộ Tài chính quản trị những khoản thu chi ngân sách Nhà nước, phối hợp với Vụ Ngân sách chi tiêu Nhà nước của Bộ Tài chính làm trách nhiệm kế toán và quyết toán ngân sách Nhà nước. Kho bạc Nhà nước thường trực một Bộ của nhà nước. Ðây là một quy mô khá đặc biệt quan trọng, sống sót ở một số ít nước thuộc khu vực Trung Cận Ðông và Tây Á .. ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài một số ít Bộ được gọi là ” siêu bộ ” như Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, những cơ quan còn lại được phân thành những nhóm để hình thành những Bộ 1, Bộ 2, Bộ 3 của nhà nước. Theo quy mô này, Bộ 1 của nhà nước gồm có những cơ quan Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Thương mại, Kế hoạch – Thống kê. Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng Kho bạc Nhà nước ở những nước sinh ra khá sớm, hầu hết được chia tách và tăng trưởng từ cơ quan Tài chính, chuyên môn hoá công tác làm việc quản trị ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, quy mô tổ chức triển khai cỗ máy và tính năng, trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước ở những nước còn có nhiều điểm khác nhau .

Xem thêm: Top 10 Món Quà Kỷ Niệm 1 Năm Yêu Nhau Cho Bạn Trai, Qua Tang Ban Trai Ki Niem 1 Nam Yeu Nhau

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ-KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ

KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU QUỐC TẾKhái niệm và phân loại

Theo cách phân loại cơ bản thì thị trường trái phiếu quốc tế gồm có thị trường trái phiếu nước ngoài (Foreign bond market), thị trường trái phiếu Châu Âu (Eurobond Market). Nói đơn giản, thị trường trái phiếu quốc tế là nơi mà các chủ thể phát hành và chủ thể đầu tư đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Khi một trái phiếu do người không cư trú phát hành vào một quốc gia mà được định giá bằng bản tệ của quốc gia đó thì trái phiếu đó gọi là trái phiếu nước ngoài và tạo nên thị trường trái phiếu nước ngoài. Khi một trái phiếu được do người không cư trú phát hành vào một quốc gia mà được định giá bằng đồng tiền không phải nội tệ quốc gia đó thì gọi là trái phiếu Châu Âu và tạo ra thị trường trái phiếu Châu Âu. Global bond là loại trái phiếu được phát hành đồng thời ở nhiều quốc gia khác nhau, được định giá bằng nhiều loại tiền tệ, là nội tệ của các quốc gia được phát hành. Do đó, có tài liệu phân loại Euro Bond là một phần của Global bond.