+  2n(-COO-,  -COOH)=nO/XnO/X=2nCO2⏟0,4+nH2O⏟0,3-2nO2⏟0,41=0,28⇒n(-COO-,  -COOH)=0,14nNaOH=n(-COO-,  -COOH)=0,14Vdd  NaOH  1M=0,14  lít=140  ml


Geranial (3,7-đimetyloct-2,6-đien-1-al) có trong tinh chất dầu xả có công dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, phòng căng thẳng... Để làm phản ứng cộng trọn vẹn 15,2 gam Geranial buộc phải tối đa bao nhiêu lít H2 (đktc)?


Cho bội nghịch ứng:C+HNO3  đặc →t0X↑+Y↑+H2O

Các hóa học X cùng Y là


Khi mang đến 5,6 gam Fe công dụng với 250 ml dung dịch AgNO3 1M thì sau khoản thời gian phản ứng xong thu được bao nhiêu gam hóa học rắn?


X là este no, solo chức; Y là este đối kháng chức; không no chứa một liên kết đôi C=C (X, Y số đông mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam các thành phần hỗn hợp E cất X, Y yêu cầu dùng 14,336 lít O2 (đktc) thu được 9,36 gam nước. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn E trong môi trường xung quanh axit thu được tất cả hổn hợp chứa 2 axit cacboxylic A, B (MA B) cùng ancol Z duy nhất. Cho các nhận định sau:

(1) X, A các cho được phản nghịch ứng tráng gương.

Bạn đang xem: Etylen glicol điaxetat

(2) X, Y, A, B đều làm mất đi màu dung dịch Br2 trong môi trường thiên nhiên CCl4.

(3) Y có mạch cacbon phân nhánh, từ Y điều chế thủy tinh trong hữu cơ bởi phản ứng trùng hợp.

(4) Đun Z cùng với H2SO4 quánh ở 170oC chiếm được anken tương ứng.

Xem thêm: Top 30 Bài Văn Tả Chú Chó Hay Nhất, 15 Bài Văn Tả Con Chó Hay Nhất

(5) nhiệt độ sôi tăng ngày một nhiều theo sản phẩm tự X

(6) Tính axit bớt dần theo sản phẩm tự A > B > Z.

Số đánh giá đúng là:


Câu 10:


Cho lếu láo hợp các kim một số loại Fe, Mg, Zn vào ly đựng dung dịch CuSO4 dư, thiết bị tự các kim loại chức năng với muối hạt là:


Câu 11:


Cho phương trình hóa học của hai phản ứng sau:

FeO + teo →Fe + CO2

3FeO + 10HNO3 →3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

hai phản ứng trên minh chứng FeO là chất


Câu 12:


Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M. đến m gam bột Mg vào 100 ml hỗn hợp X khuấy hầu hết đến lúc phản ứng xong thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch KOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi thu được 5,4 gam chất rắn T. Giá trị của m là


Câu 13:


Cho những cặp lão hóa – khử được thu xếp theo chiều tăng ngày một nhiều tính thoái hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Vạc biểu nào sau đấy là đúng?


Câu 14:


Ankan là đa số hiđrocacbon no, mạch hở, tất cả công thức chung là


Câu 15:


Cho V lít dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)21M cùng NaOH 0,5M vào 200 ml dung dịch H2SO4 1M cùng HCl 1M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra kết thúc, nhận được dung dịch tất cả pH=7. Giá trị V là


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam