Khi học về từng nhiều loại hợp chất hữu cơ cụ thể thì kế bên nắm được cấu tạo, tính chất hoá học tập của bọn chúng thì câu hỏi viết những đồng phân cũng tương đối quan trọng. Đối với dạng bài trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ hỗ trợ các em siêu nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời gian trong bài kiểm tra với thi.

Bạn đang xem: Este đơn chức là gì

Vậy thì cách làm và cách tính số đồng phân như rứa nào, những em tham khảo bài viết sau đây.


*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là phần đông hợp chất khác biệt nhưng bao gồm cùng công thức phân tử.

Các đồng phân của nhau có tính chất khác biệt do chúng có cấu tạo hoá học tập khác nhau.

Lưu ý: những đồng phân của nhau thì bao gồm cùng phân tử khối, nhưng số đông chất gồm cùng phân tử khối thì rất có thể không đề nghị đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng chúng không cùng CTPT nên không hẳn đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có không ít cách phân nhiều loại đồng phân, rất có thể dựa vào riêng biệt tự liên kết, đội chức hay vị trí trong không gian,….


*

Cách tính số đồng phân

– Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi đổi khác trật từ liên kết của các nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng rất một công thức C4H10 ta có những đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân nhiều loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

– OH

Ancol

– O –

Ete

– CHO

Anđehit

– CO

Xeton

– COOH

Axit

Ví dụ: Cùng công thức C2H6O ta rất có thể viết 2 đồng phân cùng với 2 các loại nhóm chức khác biệt (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân địa điểm nhóm chức hoặc liên kết bội: vị trí của group chức, nhóm cố kỉnh hoặc liên kết bội trên mạch C thế đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th bao gồm một nối đôi:

– Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm cố gắng của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác nhau thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu những nhóm gắng ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) tất cả phân tử khối to hơn nằm về cùng phía với nối đôi đang là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Quá trình viết đồng phân:

– Tính số link π và vòng:

π + v =

– phụ thuộc công thức phân tử, số link π+v để lựa chọn các loại chất phù hợp. Hay đề sẽ mang đến viết đồng phân của vừa lòng chất núm thể.

– Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,…

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,….

– thêm nhóm chức hoặc links bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để biến đổi vị trí. Cần xét tính đối xứng nhằm tránh trùng lặp.

– Điền H để đảm bảo hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài xích trắc nghiệm thì không cần.

II. Cách tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

– Khái niệm: Ankan là đông đảo hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết 1-1 C-C và C-H.

– CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

– công thức tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay bởi viết

Butan 2 – metylpropan

Ta thực hiện công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta tất cả n = 5 số đồng phân ankan vẫn là đồng phân.

2. Cách tính số đồng phân: Anken

– Anken là đều hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử cất một liên kết đôi.

– CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

– Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi với đồng phân hình học.

– Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, từng C sẽ liên kết với 2 nhóm chũm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C với nối đôi đã còn 2C với H team thế.

Nếu đề bài yêu cầu tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Giả dụ yêu ước tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi sẽ còn 3C cùng H nhóm thế.

Ta tất cả 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

3. Cách tính số đồng phân: Ankin

– Ankin là đầy đủ hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.

– CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối tía và không có đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, mỗi C đã liên kết với 1 nhóm nỗ lực (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C sở hữu nối cha sẽ còn 2C cùng H là đội thế.

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

Ví dụ với C5H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi đã còn 3C cùng H nhóm thế.

Ta có 3 đồng phân ankin.

4. Phương pháp tính số đồng phân: Benzen cùng đồng đẳng

– Đồng đẳng benzen là mọi hiđrocacbon thơm, vào phân tử đựng một vòng benzen.

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– phương pháp tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta có n = 7, vắt vào công thức ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, vậy vào cách làm (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Phương pháp tính số đồng phân: Ancol

– Ancol là đầy đủ hợp chất hữu cơ trong phân tử chưa nhóm –OH thêm trực tiếp cùng với C no.

– đội chức ancol: -OH.

– CTTQ của ancol no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1OH tốt CnH2n+2O (n≥1).

– Ancol bao gồm đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nhóm OH.

– công thức tính số đồng phân:

– Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, 1-1 chức, mạch hở tự C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: khi viết đồng phân ancol, đội OH không đã nhập vào C ko no và 1 nguyên tử C không thể gắn 2 tuyệt 3 team OH.

6. Cách tính số đồng phân: Ete

– Ete là hợp chất hữu cơ vào phân tử gồm nguyên tử oxi liên kết với 2 đội ankyl.

– CTTQ của ete no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

– bí quyết tính số đồng phân:

– Áp dụng: cùng với n = 3 ta bao gồm côngthức ete là C3H8O, nắm vào bí quyết ta được: đồng phân là

Với n = 4, bí quyết ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol cùng ete no, đơn chức là đồng phân về nhiều loại nhóm chức. Lúc viết đồng phân nếu đề không đề cập mang lại ancol tuyệt ete thì đề nghị tính cả 2 loại.

7. Cách tính số đồng phân: Phenol

– Phenol là đa số hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –OH link trực tiếp với C thơm.

– CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

– công thức tính nhanh:

– Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với gồm cùng cách làm phân tử tuy thế là đồng phân ancol thơm (OH gắn với C no).

8. Phương pháp tính số đồng phân: Anđehit

– Anđehit là các hợp hóa học hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm –CH = O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

– CTTQ của anđehit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối song ở nhóm chức CHO.

– công thức tính nhanh:

– Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, solo chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

– Xeton là đông đảo hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C = O link trực tiếp với nhị nguyên tử C.

– CTTQ của xeton no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Vào phân tử chứ một nối song ở nhóm chức CO.

– bí quyết tính số đồng phân:

– Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ phương pháp ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit với xeton tất cả cùng phương pháp phân tử với nhau, nên khi đề bài bác chỉ đến CTPT nhưng không nói đến các loại hợp chất nào thì đề xuất tính cả hai.

10. Phương pháp tính số đồng phân: Axit

– Axit cacboxylic là gần như hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm –COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Xem thêm: Giải Toán 4 Chia Cho Số Có Hai Chữ Số Trang 82 Sgk Toán 4, Toán Lớp 4 Trang 82

– CTTQ của aaxit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối đôi ở team chức COOH.