3 Thông dụng3.1 Ngoại động từ3.2 Nội cồn từ4 chuyên ngành4.1 Xây dựng4.2 Cơ - Điện tử4.3 Ô tô4.4 kỹ thuật chung4.5 tởm tế5 những từ liên quan5.1 trường đoản cú đồng nghĩa5.2 từ trái nghĩa BrE & NAmE /in"geiʤ/

sắc thái từ

Thông dụng

Ngoại cồn từ

Hẹn, hẹn hẹn, cầu hẹn, cam kết; thêm ước, hứa hônto engage oneself to vì somethinghứa hẹn làm gìto become engaged tohứa hôn với thuê (người ở); duy trì trước (chỗ ngồi...) rước (danh dự...) mà cam kết Thu hút (sự chú ý...); giành được (tình cảm...); có tác dụng cho lạnh ngắt ( (thường) hễ tính từ thừa khứ) mắc bậnto be engaged in somethingbận làm việc gì (quân sự) giao chiến, kungfu vớito engage the enemy in heavy fightingđánh nhau với kẻ thù rất dữ dội (kỹ thuật) gài (số...) (kiến trúc) đã tích hợp tường; ghép (vật nọ với đồ gia dụng kia)

Nội hễ từ

( + in) làm, tiến hànhto engage in politicslàm bao gồm trịto engage in businesskinh doanhto engage in negotiations with someonetiến hành trao đổi với ai (kỹ thuật) ( + with) gài, khớp (với)

siêng ngành

Xây dựng

nạp năng lượng khớp, vào khớp, sự mắc vào (vấu)

Cơ - Điện tử

nạp năng lượng khớp, vào khớp, mắc vào (vấu)

Ô tô

sở hữu khớp

Kỹ thuật thông thường

khóa chuyền khớp vào khớp nhau khớp nối đối tiếp làm đồng bộ liên hợp cuốn hút gài gài chặt đồng bộ mắc vào móc nối vào khớp

kinh tế tài chính

cam đoan hứa hứa hẹn kí kết

các từ liên quan

tự đồng nghĩa

verbappoint , bespeak , book , bring on board , charter , come on board , commission , contract , employ , enlist , enroll , ink , lease , place , prearrange , put on , rent , reserve , retain , secure , sign on , sign up , take on , truck with , absorb , allure , arrest , bewitch , busy , captivate , catch , charm , draw , embark on , enamor , enchant , enter into , enthrall , fascinate , give a try , give a whirl , go for broke , go in for , go out for , grip * , have a fling at , have a go at , have a shot at , imbue , immerse , interest , involve , join , keep busy , monopolize , partake , participate , pitch in , practice , preengage , preoccupy , mix about , soak , tackle * , take part , tie up , try on for size , undertake , affiance , agree , betroth , bind , commit , covenant , give one’s word , guarantee , hook , obligate , oblige , pass , pledge , tie , troth , turn on * , vouch , vow , assail , assault , combat , do battle with , encounter , face , fall on , give battle to , join battle with , launch , meet , strike , activate , apply , attach , dovetail , energize , fasten , get going , interact , interlace , interlock , intermesh , interplay , lock , mesh , switch on , hire , promise , occupy , draw in , carry on , have , indulge , preempt , battle , conduce , embark , engross , entangle , enter , persuade , plight

từ trái nghĩa

verbbanish , discharge , dismiss , eject , expel , fire , let go , oust , release , decline , refuse , reject , shun , break off , break up , give up , surrender , yield , cancel , defuse , disconnect Cơ - năng lượng điện tử, khiếp tế, kỹ thuật chung, xem thêm chung, Thông dụng, từ bỏ điển oxford, tự điển đồng nghĩa tương quan tiếng anh, Xây dựng, ô tô,