Không bảo đảm được mật độ khoảng cách giữa những cây cùng với nhau, độ nông sâu của cây so với khía cạnh đất, thất thoát nhiều do sâu kiến

Trồng cây con

Ít thất thoát hạt giống, bảo đảm về mật độ, khoảng tầm cách, độ nông sâu

Lâu, tốn công, yêu cầu kỹ thuật cao hơn

romanhords.com
Bạn đang xem: Em hãy nêu ưu nhược điểm của các phương pháp gieo trồng

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com
Xem thêm: My Shipment Is Marked Partial Shipping Definition And Meaning

Cảm ơn bạn đã áp dụng romanhords.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.